Ökad service på Centralstationen i Stockholm när en personlig turistinformation flyttar in

Nu har äntligen Stockholm Centralstation fått tillbaka den efterlängtade turistinformationen. I flera år har stationen stått utan personligt information till stationens 200 000 resenärer och besökare.

Den 10 maj öppnar den nya turistinformationen på Stockholms Centralstation. Nu ökar Jernhusen servicen på stationen genom att erbjuda resenärer och besökare information om aktiviteter i Stockholm genom Stockholm Info AB.

På turistinformationen kan man också hyra cyklar, köpa SL-kort, boka guidade turer, köpa Stockholmskortet, biljetter till Stockholm Red Buses, boka hotell och sist men inte minst få information om stationen, dess utbud och stationstjänster.

- För oss är det viktigt att lyssna på resenärernas behov av service på stationen och turistinformation är en service som länge varit efterfrågad. Stationen har ca 200 000 besökare dagligen. Vi hoppas att, oavsett om man är här som turist, pendlare eller långväga resenär, upplever att vi höjer servicenivån avsevärt, säger Yvonne Hendele, Chef Förvaltning, Jernhusen.

Turistinformationen drivs av Stockholm Info AB som även sedan tidigare finns i Gallerian under namnet ”Stockholm Tourist Information”.

För mer information:

Yvonne Hendele, Chef Förvaltning Stockholms Centralstation, Jernhusen, 0734-39 26 95
Cajsa Lindgårdh, Marknadskommunikatör Stockholms Centralstation, Jernhusen, 0734-39 26 22

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 253 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 255 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 11 miljarder kronor.</em><em></em></p>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera