Ola Orsmark går vidare från Jernhusen till vd-uppdrag

Efter drygt åtta år som affärsområdeschef för Stationer på Jernhusen kommer Ola Orsmark till hösten tillträda som vd för Briggen AB, ett dotterbolag inom börsnoterade Castellum AB.

- Jag har haft fantastiskt roliga och lärorika år på Jernhusen, och nu är det dags för mig att ta nästa steg i livet. Tillsammans med alla kompetenta och duktiga medarbetare har vi lyckats utveckla våra stationer till såväl bra bytespunkter som spännande platser att vara på, säger Ola Orsmark

Ola kom till Jernhusen i mars 2006, med uppdraget att utveckla och anpassa Jernhusens stationer utifrån ett modernt resemönster och för de behov resenärerna har av butiker och service. Många av stationerna har moderniserats och erbjuder nu en mångfald av butiker, caféer och restauranger. Ledsagning, Taxiservice och Stationsvärdar är några av de tjänster som utvecklats under Olas ledning. Ola har också startat upp produktområdet Jernhusen Media, som hanterar reklam och event på stationerna.

- Jag vill tacka Ola för det fantastiska jobb han har gjort med att utveckla affärsområde Stationer. Jernhusens stationer har blivit attraktiva mötesplatser för både resenärer och de som bor och jobbar i området. Både Jernhusens och stationernas varumärken har stärkts hos kunder och resenärer. Detta bekräftas i de resenärsundersökningar vi regelbundet genomför, säger Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen. Jag önskar Ola lycka till i sitt nya uppdrag.

Olas sista arbetsdag på Jernhusen blir den 30 september. Rekrytering av ny affärsområdeschef för Stationer har inletts.

För mer information:

Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen, 0733-129 029

Ola Orsmark, affärsområdeschef Stationer Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 241 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 187 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 11,1 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.