På Boxholms Depå kommer tåg avisas och tvättas med förnybar fjärrvärme

Jernhusens nya underhållsdepå i Boxholm kommer att värmas med fjärrvärme från E.ONs biobränsleeldade panna vid Rörviks Timbers gård. Med hjälp av förnybar energi kommer regionaltåg avisas och tvättas i den nya depån när den står klar hösten 2013.

Jernhusen, Boxholms kommun och E.ON samarbetar för att skapa en anläggning med bästa möjliga energilösning. Detta innebär att depån får värmeleveranser från den biobränsleeldade pannan vid Rörviks Timbers sågverk. Det ger direkta miljövinster i förhållande till andra uppvärmningsformer, såsom sänkta koldioxidutsläpp.

- Hållbart byggande är viktigt för Jernhusen samt att vi använder miljövänlig el till våra fastigheter, säger Charlotte Törsleff, kommunikatör på Jernhusen. Tack vare vårt samarbete med kommunen och E.ON kan vi nu uppfylla energikraven på ett mycket bra sätt.

Avtalet med Jernhusen visar att förnybar fjärrvärme inte enbart är en bra källa för uppvärmning, utan också kan vara basen för nya, smarta värme- och kyllösningar. I depån kommer tvätt- och avisning ske med hjälp av fjärrvärmen.

- Här i Boxholm kan vi visa vilken bredd fjärrvärme ha. Nya lösningar kopplade till fjärrvärme vinner mark; vitvaror kopplade till fjärrvärmen, markvärme och andra spännande produkter, säger Peter Jonsson, chef för region Syd på E.ON Värme.

E.ON och Jernhusen har tecknat ett 15-årigt avtal om fjärrvärmeleveranser på 1,8 GWh per år. Underhållsdepån ska stå klar hösten 2013, men redan till våren räknar E.ON med att koppla in kunden på fjärrvärmenätet. Fram till dess levereras byggvärme från en mobil panna.

Melinda Frigyesi Almström, kommunikationschef E.ON Värme, tel: 0707-538675, mail: melinda.frigyesi-almstrom@eon.se

Charlotte Törsleff, kommunikatör Jernhusen, 0708-383238, charlotte.torsleff@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 245 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,9 miljarder kronor.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Hållbart byggande är viktigt för Jernhusen samt att vi använder miljövänlig el till våra fastigheter
Charlotte Törsleff, kommunikatör Jernhusen