Pong etablerar flagship-restaurang i Eldaren

Jernhusen har tecknat hyreskontrakt med den asiatiska restaurangkedjan PONG, som öppnar hösten 2017 i nybyggda Eldaren. PONG finns redan i Stockholm, men den nya etableringen i Uppsala blir PONGs flagship-restaurang.

Restaurangen ligger i entréplan i Eldaren, där Region Uppsala har sitt huvudkontor. Till sommaren 2018 blir det också en uteservering mellan Eldaren och intilliggande Godsmagasinet. Restaurangen kommer att ta emot 260 sittande gäster och har också en avdelning med bar. Hela ytan omfattar 635 kvadratmeter.

- Det är många som rör sig i stråket mellan Uppsala Centralstation och Uppsala Konsert – och kongress. Med PONGs flagship-restaurang får vi en attraktiv mötesplats i centralstationsområdet som skapar liv och rörelse, säger Björn Johnson, projektchef på Jernhusen.

PONGs vd Michael Zhan, som tidigare drivit bl.a. Dragon Palace i Uppsala, återvänder nu till Uppsala med ett koncept som serverar asiatiska bufféer under både lunch- och middagstid.

- Det är en enorm tillfredställelse att komma tillbaka till Uppsala. Lokalen och läget är ypperligt för vår verksamhet. Etableringen kommer att vara en av våra största någonsin och vår första utanför Stockholm, säger Michael Zhan, vd för PONG. Sedan etableringen 2004 har PONG växt till en av de största restaurangaktörerna i Sverige.

För mer information:

Björn Johnson, Projektchef Jernhusen, 0725-35 29 66

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Michael Zhan, Vd Pong, 0734-16 93 41

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

- Det är många som rör sig i stråket mellan Uppsala Centralstation och Uppsala Konsert – och kongress. Med PONGs flagship-restaurang får vi en attraktiv mötesplats i centralstationsområdet som skapar liv och rörelse.
Björn Johnson, projektchef på Jernhusen