Pressinbjudan: Fyra arkitektförslag för centralstationsområdet - RegionCity

Jernhusens arbete med RegionCity är nära kopplat till Göteborgs Stads antagna vision för Älvstaden och utvecklas i öppen dialog med stadens arbete.

Parallellt med Jernhusens arbete harstaden låtit internationella team från Älvstadsprojektet titta på ett större område (Centralenområdet) som inrymmer det område Jernhusen tittat på.

Media välkomnas till konferensen där Jernhusen presenterar de fyra förslagen på hur RegionCity ska kunna utvecklas. Man kan delta på hela eller delar av programmet.

Dag: Den 3 juni

Tid: 13.00-17.20 med efterföljande mingel

Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10

Ur programmet:

15.10 Stadsbyggnad i tiden, Agneta Hammer Stadsbyggnadsdirektör

15.30 Fyra skandinaviska förslag för RegionCity

Läs hela eftermiddagens program här:

www.jernhusen.se/seminariumregioncity

Anmälan till:

Eva Eliasson, marknadskommunikatör Jernhusen

eva.eliasson@jernhusen.se, 08-410 626 31

Eva Eliasson, marknadskommunikatör Jernhusen

eva.eliasson@jernhusen.se, 08-410 626 31

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 241 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,2 miljarder kronor.