Pressinbjudan: Informationsmöte om ny depå i Boxholm

Boxholms kommun och Jernhusen AB bjuder in till öppet informationsmöte för allmänhet och press.

Fler hela och rena tåg i tid till resenären! Effektivt underhåll av tåg är en förutsättning för en väl fungerande tågtrafik. Vi berättar om byggprocessen av den nya underhållsdepån i Boxholm, vad den betyder för dig som bor i området och som resenär.

Tid: Tisdagen den 4 september, kl. 17.30-18.30.
Kaffe och smörgås kommer att finnas på plats.

Plats: Folkets Hus, Storgatan 31 i Boxholm.

Vid informationsmötet medverkar:
Från Boxholms kommun:
Per Arne Larsson, kommunstyrelsens ordförande
Jan Jonsson, Plan- och byggchef
Fredrik Svaton, Ansvarig Näringsliv

Från Jernhusen:
Ulf Båvendal, affärsprojektledare
Charlotte Törsleff, kommunikatör

Från tågmarknaden:
Adam Papadopoulus, Regiondriftschef Arriva Sverige AB
Paul Håkansson, VD Östgötatrafiken

Vänligen anmäl ditt deltagande på Charlotte.torsleff@jernhusen.se,

För mer information:
Kontakt: Charlotte Törsleff, telefon 08-410 032 08

<p><strong></strong><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 260 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 251 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på 11,5 miljarder kronor.                         </em></p>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera