Pressinbjudan: Infrastrukturministern tar första spadtaget för nytt logistikcenter i Stockholm

Med ett logistikcenter för både järnvägsgods och åkerier, med tillhörande lagerlokal, i centrala lägen som Årsta kan trafiken i staden påverkas till det bättre, framförallt så blir miljön bättre när de transporterade sträckorna blir kortare.

I Årsta påbörjas nu bygget av ett nytt toppmodernt logistikcenter där transporter kan ta sig nästan hela vägen in till city via järnväg och sedan lagras på plats utan onödig omdistribution. Nu kan varor distribueras direkt från terminalen till butiker i city.

Den 7 september tar Jernhusen och Infrastrukturminsiter Catharina Elmäster-Svärd det första spadtaget för bygget. Infrastrukturministern deltar också under ett miniseminarium där vi diskuterar vikten av effektiv citylogistik och hur nya logistikcentret vid Årsta Kombiterminal kommer bidra till en bättre miljö.

Tid: 7 september, kl 13.00

13.00 Jernhusens satsningar på infrastruktur bidrar till effektiva transporter
Rolf Lydahl, styrelseordf. Jernhusen
13.10 Regeringens syn på utveckling av citylogistik och kombiterminaler, Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister
13.20 Framtidens kombiterminaler, Anders Holmberg, Affärsutvecklingschef Jernhusen
13.40 Trafikverkets strategiska kombiterminaler, Jan Bergstrand, nationell samordnare godstransporter, Trafikverket
13.50 Spadtaget

Plats: Årsta Kombiterminal, Transportvägen 10, Stockholm Årsta Kombiterminal
(SL: Årstaberg, 6 min från Centralstationen)

Anmälan: Anmäl er gärna till cecilia.granath@jernhusen.se eller 0734-39 26 21.

Medverkande:
Catharina Elmsäter-Svärd (M), Infrastrukturminister
Rolf Lydahl, Styrelseordförande Jernhusen
Anders Holmberg, Affärsutvecklingschef Jernhusen
Jan Bergstrand, Nationell samordnare godstransporter, Trafikverket

För mer information:
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 262 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 251 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på 11,5 miljarder kronor.                   </em></p>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera