Pressinbjudan: Ökad trygghet och service när Borlänge får Cityvärdar

Välkommen på pressträff den 16 mars kl. 13.00

God service, trygghet och trivsel runt Borlänges centrala delar och på järnvägsstationen är tanken när Jernhusen, Dalatrafik, Trafikverket och Borlänge kommun nu satsar på Cityvärdar.

Cityvärdarna ska ge service till borlängebor, resenärer och turister. Genom sin närvaro bidrar de också till en trivsam och tryggt stad.

Tid: 16 mars, kl 13.00

Plats: Borlänge station, väntsalen

Anmälan: Anmäl er gärna till cecilia.granath@jernhusen.se eller 0734-39 26 21.

Medverkande:

Anders Werner, Regionchef Jernhusen
Leif Svensson, Säkerhetschef Jernhusen
Åsa Granat, Kommundirektör, Borlänge kommun
Barbro Hietala Nordlund, ordförande omsorgsnämnden (S), Borlänge kommun
Bengt Hamelius, fastighetschef Dalatrafik Service AB, Dalatrafik
Cityvärdarna

För mer information:

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21
Tina Sahlander, kommunikatör Borlänge kommun, 0243-746 78

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 239 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,8 miljarder kronor.</em></p>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera