Rengör bulkcontainers på Stockholm-Årsta kombiterminal

För att utöka servicen för den intermodala transportsektorn har Jernhusen hyrt ut lokaler till GW:s Bulk- och Tankrengöring på Stockholm-Årsta kombiterminal. Genom att placera en anläggning för tvätt- och temperaturhållning av bulkcontainers i direkt anslutning till en central omlastningspunkt räknar båda företagen med ett rejält uppsving när verksamheten startar i början på 2014.

På kombiterminalen i Årsta finns sedan tidigare lokaler för underhåll och reparationer av hanteringsutrustning. När terminalen utrustas med portalkranarunder 2014 kommer behovet av dessa att minska något. Jernhusen vidareutveckla istället den befintliga fastigheten för att kunna erbjuda bättre service till kunderna.

 När vi nu kan erbjuda de stora intermodala aktörerna inom tank- och bulkcontainers att rengöra och temperaturhålla sina enheter på Årstaterminalen så minskar behovet av tompositionering och extra biltransporter för tvätt mellan omloppen. Det skapar tillgänglig het och effektiviserar systemen, vilket är helt i linje med våra miljömål, säger Micael Svensson, affärsområdeschef Godsterminaler på Jernhusen.

Förutom synergierna med terminalens kunder finns goda möjligheter att samutnyttja terminalens utrustning såsom terminaltraktorer, truckarmed mera tillsammans med terminaloperatören. Även de framtida hyresgästerna kan få hjälp att tvätta ur lastbilsskåpet vid behov.

 Vi gör en omfattande investering i en ny anläggning som förutom det optimala läget även kommer att innehålla den modernaste utrustningen för hantering av kemtekniska restprodukter. Ingen behöver vara orolig för att anläggningen påverkar närmiljön på ett negativt sätt säger Göran Wennerstrand ägare och VD för GW:s Bulk- och Tankrengöring.

För mer information:
Per Gustafsson, Affärsutvecklare Godsterminaler, Jernhusen, Mobil: 0703-53 50 37

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 241 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,2 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera

Citat

– När vi nu kan erbjuda de stora intermodala aktörerna inom tank- och bulkcontainers att rengöra och temperaturhålla sina enheter på Årstaterminalen så minskar behovet av tompositionering och extra biltransporter för tvätt mellan omloppen. Det skapar tillgänglig het och effektiviserar systemen, vilket är helt i linje med våra miljömål.
Micael Svensson, affärsområdeschef Jernhusen