Roger Sundbom blir regionchef på Jernhusen i Göteborg

Roger Sundbom blir ny Chef region Väst inom affärsområde Projektutveckling. Roger kommer närmast från Platzer Fastigheter och en roll som Chef Projektutveckling.

- Roger kommer att ansvara för Jernhusens totala utvecklingsportfölj i västra Sverige och vi ser fram emot att ta del av hans gedigna erfarenhet från idé till förvaltning av komplexa stadsutvecklingsprojekt, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Jernhusens stadsutvecklingsprojekt ska främja ökat kollektivt resande och största projekt i Västsverige är den nya stadsdelen Region City intill Göteborgs Centralstation. Även utvecklingen av centralstationsområdet i Varberg är ett stort projekt.

- Det är med ödmjukhet och energi jag nu tar mig an denna nya utmaning. Jag ser fram emot att få lära känna Jernhusens medarbetare och verksamhet, och det känns väldigt spännande att få möjlighet att arbeta med stadsutveckling i de verkligt centrala lägena. Jag är övertygad om att vi på Jernhusen tillsammans kommer att kunna utveckla stationsnära stadsdelar i världsklass, säger Roger Sundbom. 

Roger kommer att leda Jernhusens team i Göteborg och har en gedigen erfarenhet av projektutveckling från bland annat Platzer, HSB och NCC.

- Med sin erfarenhet av att utveckla och leda organisationer blir Roger en viktig förstärkning i den fortsatta utvecklingen av våra projekt, säger Cecilia Pettersson, chef affärsområde Projektutveckling på Jernhusen.

För mer information
Cecilia Pettersson, Chef affärsområde Projektutveckling, Jernhusen, 070-593 13 80, cecilia.pettersson@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 156 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.