Samhällsdebatten får fler att välja tåget

Nästan sex av tio har lagt om sina resvanor och valt tåget före flyget eller bilen de senaste åren. Samhällsdebatten om klimatet är främsta orsaken och åtta av tio vill dessutom kunna välja ett hållbart leveransalternativ när de handlar på nätet.

Det framgår av Jernhusens nystartade stationspanel där man låtit Novus ställa frågor om resvanor till 1 800 personer under perioden 12 juni till 1 juli.

Hela 57 procent av de som ändrat sina resvanor anger att det beror på samhällsdebatten. Lägre priser skulle få ännu fler att resa oftare med tåg privat inom Sverige, medan tågresor i Europa skulle öka om det var enklare att köpa biljett. 

– Intresset för att resa och frakta fossilfritt är starkt, inte minst bland unga, konstaterar Kerstin Gillsbro, som är vd för Jernhusen. Nu är det upp till oss inom järnvägsbranschen att göra det enkelt för människor att välja de klimatvänligare alternativen.

Kvinnor och yngre i åldersgruppen 18-34 år svarar i högre grad att man lagt om sina resvanor.  
 

För mer information:
Eva Eliasson, kommunikationsstrateg, telefon 0734-39 26 31, eva.eliasson@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 155 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 17,6 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media