Standard & Poors bekräftar Jernhusen A-rating men ändrar utsikterna från stabila till negativa

Kreditvärderingsinstitutet S&P Global meddelade idag att de som en konsekvens av effekterna från coronakrisen ändrar Jernhusens utsikter från stable outlook till negative outlook. De bekräftar samtidigt Jernhusens kortfristiga och långfristiga rating A/A-1

– Jernhusen står finansiellt starkt under rådande pandemi och vi har därför möjlighet att stötta våra hyresgäster. I april beslutade Jernhusen att avsätta 250 miljoner för att kunna vidta åtgärder för hyresgäster som är drabbade av minskade flöden på våra stationer. Coronakrisens bedömda påverkan på oss innebär att S&P ändrar utsikterna, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Information om Jernhusens rating finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans.

För mer information:

Kerstin Gillsbro, vd, telefon 070-621 26 29

Anders Bäck, ekonomidirektör/vvd, telefon 070-623 62 55

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 150 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 17,9 miljarder kronor.

Denna information är sådan som Jernhusen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 15.00 CET

Prenumerera

Dokument & länkar