Surfa snabbare på Sveriges järnvägsstationer

Snabbtåg i all ära, nu ökar även den digitala hastigheten hos Jernhusens stationer och fastigheter. Arbetet för att utrusta 39 stationer med fibernätverk och stabilare Wifi för resenärer har börjat.

Som en del av Jernhusens digitaliseringsarbete och ett samarbete med Telia utrustas nu 39 stationer med fiber och bättre Wifi under 2018, alla fastigheter beräknas vara klara 2019. För hyresgäster innebär detta stabilare hantering för bland annat digital utrustning och medieskärmar i stationerna. För privatpersoner och resenärer kommer stationernas Wifi få en ordentlig uppsving.

– Resenärer ska kunna använda ett riktigt bra internet när de reser eller väntar på nästa anslutning. Det ska vara möjligt att surfa som vanligt och kolla på film, även när det är många som använder nätverket. Det ska räcka till alla, bli starkare och stabilare. Bättre surf helt enkelt, säger Matti Möller, Chef Teknik på Jernhusen.

Telia valdes som leverantörer av både fibernätverk och trådlöst internet för detta samarbete. När 5G blir standard hos Telia, blir det även standard för Jernhusens stationer och övriga uppkopplade fastigheter.

– Allt blir mer digitalt och vi ska vara en del utav den utvecklingen. Dessutom öppnar det upp för spännande samarbeten och affärer i framtiden när vi är uppkopplade på heltid. Tillexempel e-handel och leveranstjänster, fortsätter Matti Möller.

Det är inte bara stationerna som får bättre fiber. Alla Jernhusens fastigheter som exempelvis depåer, kombiterminaler och kontorshus ska också bli inkopplade i nätverket.

– Vi vill effektivisera vår IT-drift och få tillgång till en stabil och säker infrastruktur som kan utvecklas över tid. Det skapar förutsättningar för att vi ska kunna rulla ut nya digitala tjänster till verksamheten och samtidigt få en bättre styrning av tekniken i våra fastigheter, avslutar Matti Möller.

För mer information:

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.