Sveriges bästa Food Truck flyttar in på Malmö Centralstation

Den 29 september är det premiär för Nordic Street Food på Malmö Centralstation. Nu kan resenärer och besökare ta del av det prisbelönta food truck-konceptet med nordiska specialiteter i en pop-up-restaurang i stationens food court.

Jernhusen har tagit in Nordic Street Food till Centralstationen, som under sex månader kommer att erbjuda både sina paradrätter och nya specialiteter. Bland annat kommer de att tar fram nya fika- och frukostvarianter.

- På Malmö Centralstation får vi en plats där vi kan nå nya målgrupper. Det ger oss också möjlighet att utveckla vårt koncept ytterligare, säger Pernilla Elmquist på Nordic Street Food. Vårt food truck-koncept passar bra in på resenärer i farten.

Utöver restaurangen kommer Nordic Street Food också sälja de råvaror som används i rätterna.

- Nordic Street Food är ett utmärkt komplement till våra övriga restauranger på Centralstationen. De står för något nytt och spännande som också underlättar vardagen för resenärerna när de kan handla med sig mat hem eller på tågresan, säger Thomas Marot, förvaltningschef på Jernhusen.

För mer information:

Thomas Marot, Förvaltningschef Jernhusen, 072-229 11 28
Pernilla Elmquist, Grundare Nordic Street Food, 070 620 20 94
Jens Almgren, Grundare Nordic Street Food, 0703-26 26 99
Cecilia Granath, Pressansvarig på Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 171 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,9 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Nordic Street Food är ett utmärkt komplement till våra övriga restauranger på Centralstationen. De står för något nytt och spännande som också underlättar vardagen för resenärerna när de kan handla med sig mat hem eller på tågresan.
Thomas Marot, förvaltningschef på Jernhusen