Sveriges populäraste järnvägsstationer – här är topplistan

Jernhusen genomför tillsammans med Trafikverket en resenärsundersökning på drygt 20 av Sveriges största stationer. Högst på topplistan enligt resenärerna ligger Stockholm, Centralstationerna i Borlänge, Malmö och Stockholm. De stationer som klättrat mest på listan är i Norrköping och i Kristianstad som ökat med elva respektive tio placeringar sedan förra mätningen.

Resenärerna är framför allt nöjda med att det är enkelt att hitta och förflytta sig mellan olika trafikslag. De upplever att det är rent och snyggt och att stationerna har ett bra utbud av service, restauranger och butiker.

- Det är bra att de senaste årens satsningar på ökat serviceutbud uppskattas av resenärerna. Då vet vi att vi är på rätt väg. Vi vill att alla ska trivas på stationen så att fler väljer att åka tåg och buss, säger Cecilia Granath, pressansvarig på Jernhusen.

Undersökningen visar också att det finns områden som behöver bli bättre. Resenärerna vill ha fler och renare toaletter, fler sittplatser, mer cykelparkeringar samt väderskydd på perrongerna och vid bussgatan i Cityterminalen. En mycket viktig fråga som behöver ses över är tryggheten i såväl stationshus som på perronger och parkeringar. Jernhusen och Trafikverket jobbar löpande med säkerhetsfrågorna som är viktiga för helhetsupplevelsen på stationen och för att fler ska vilja resa kollektivt.

- Resultatet av undersökningen visar att på de stationer där vi har nya caféer och butiker så ökar indexet. Verksamheter som skapar trevliga mötesplatser för resenärerna bidrar starkt till en positiv upplevelse på stationen, berättar Cecilia Granath. Vi behöver däremot jobba ännu mer för att stationerna ska upplevas som trygga platser att vara på.

Placering(Siffra i parentes avser förra   undersökningen 2014) Station Placering(Siffra i parentes avser förra   undersökningen 2014) Station
1 (3) Cityterminalen i Stockholm 11 (22) Norrköping
2 (2) Borlänge Centralstation 11 (5) Jönköping
2 (1) Malmö Centralstation 13 (7) Gävle
4 (7) Stockholms Centralstation 14 (14) Linköping
5 (11) Örebro Centralstation 15 (21) Västerås
6 (6) Uppsala Centralstation 15 (25) Kristianstad
6 (10) Skövde Centralstation 16 (22) Växjö
6 (4) Göteborg Centralstation 16 (15) Hallsberg
9 (7) Alvesta Centralstation 16 (15) Hässleholm
10 (15) Lund Centralstation 20 (11) Sundsvall

Fakta om undersökningen:

  •  Nöjd Resenärs-undersökningen genomförs för sjätte året
  •  Totalt 7 292 intervjuer
  •  Målgrupp är resenärer och besökare 16 år eller äldre
  •  Frågor om både inomhus- och utomhusmiljön på stationen
  •  Jernhusen ansvarar stationsfastigheterna och Trafikverket ansvarar för perronger med tillhörande trappor och hissar.

För mer information:

Cecilia Granath, pressansvarig på Jernhusen, 0734-39 26 21

www.jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 171 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,9 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Resultatet av undersökningen visar att på de stationer där vi har nya caféer och butiker så ökar indexet. Verksamheter som skapar trevliga mötesplatser för resenärerna bidrar starkt till en positiv upplevelse på stationen. Vi behöver däremot jobba ännu mer för att stationerna ska upplevas som trygga platser att vara på.
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen