Topax köper Kalmar station

Nu är det klart att Jernhusen säljer Kalmar station till Topax Kvarnholmen AB. Överlämnandet sker i september 2015.

Topax är en lokal aktör i Kalmar med tidigare erfarenhet av att bland annat äga och förvalta kontorsfastigheter i Kalmar och på flera andra orter i södra Sverige. Bolaget äger och förvaltar redan idag fastigheter runt stationen.

- Jag är mycket nöjd med förvärvet av Kalmar station. Det är en ståtlig byggnad och lite av ett prestigeobjekt att äga. Fastigheten blir ett bra tillskott i portföljen, säger Thomas Axeheim, ägare av Topax.

- Vi är mycket nöjda att Topax tar över Kalmar station. Det är en stabil aktör med tydlig lokal förankring på orten och goda referenser hos såväl kommunen, hyresgäster och andra fastighetsägare. Vi har haft en bra dialog genom hela försäljningsprocessen, säger Anna Nygren, affärsansvarig på Jernhusen.

För mer information:

Anna Nygren, Affärsansvarig Transaktioner Jernhusen, 08-410 626 58
Thomas Axeheim, Topax Kvarnholmen AB, 070-879 29 55

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 214 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 181 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,2 miljarder kronor.

Prenumerera