Tre torn planeras i första etappen för RegionCity i Göteborg

Idag presenterades kommande steg i utvecklingen av RegionCity i Göteborg. Det skandinaviska arkitektteamet visade upp var sitt förslag på hur man kan utveckla stationsnära stad med kontor och handel i direkt anslutning till Centralstationen. Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren. och Jernhusen vill skapa en levande plats som stärker banden till de skandinaviska grannregionerna och ger tillväxt i hela Västsverige – ett hållbart RegionCity.

För att kunna hålla uppe tempot i stadsutvecklingsprocessen har Jernhusen, parallellt med detaljplaneprocessen, jobbat med att utveckla koncept för handels- och kontorsplatser i området.

Det skandinaviska arkitektteamet, bestående av Erik Møller Arkitekter (dk), Reiulf Ramstad Arkitekter (no) och Kanozi Arkitekter (se), presenterade under torsdagen var sitt förslag på hur man kan utforma området närmast Göteborgs Centralstation. Förslagen utgår från Göteborgs stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet och visar hur man på ett attraktivt sätt kan bygga på höjden. Tornen utgör första delen i pågående detaljplan mellan Västlänken och bangården

- Jernhusen utvecklar RegionCity för att stötta Göteborgs Stad och regionens utveckling med attraktiva och kommunikationsnära lägen för arbete, handel och möten. Genom att utveckla stationsnära stad får fler möjlighet att åka kollektivt när fler arbetsplatser byggs vid Centralstationen, säger Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen.

Jernhusens koncept för RegionCity bygger på övertygelsen om att tillväxt kommer ur möten. Här möts staden och regionen, staden och stationen, Älvstadens nya och gamla stadsdelar. Och framför allt så formas här platser och byggnader för möten mellan människor. Jernhusen fortsätter nu utvecklingen i samarbete med Göteborgs stad och målet är att planerna ska komma ut för samråd under första halvåret 2016.

- Arbetet med RegionCity presenterats första gången i maj 2012. Samarbetet med Göteborgs Stad och dialogen med resenärerna i regionen har hela tiden varit viktigt för oss i processen med att utveckla ett attraktivt område, säger Urban Hammarlund.

För mer information:

Urban Hammarlund, Regionchef Stadsprojekt Jernhusen, 070-569 29 49

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 223 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 182 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 12,7 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Jernhusen utvecklar RegionCity för att stötta Göteborgs Stad och regionens utveckling med attraktiva och kommunikationsnära lägen för arbete, handel och möten. Genom att utveckla stationsnära stad får fler möjlighet att åka kollektivt när fler arbetsplatser byggs vid Centralstationen.
Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen