Uppdaterad: Välkommen till Jernhusens årsstämma samt seminarium Näringsliv + Järnväg = Utveckling

Missa inte detta tillfälle att med näringslivet i fokus lyssna till aktuella frågeställningar och mötas under en spännande eftermiddag. Vi får träffa representanter från näringsliv, järnvägsbransch och politik som alla arbetar med frågorna på olika sätt. Gör vi tillräckligt idag? Vad krävs imorgon?

Dag: 25 april 2012
Plats: Norra Latin i Stockholm
Anmälan görs till Cecilia Granath, 08-410 626 21 eller cecilia.granath@jernhusen.se

Program:

11.00 Årsstämma öppnas

12.00 Lunchbuffé

13.00 Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen och moderator Erik Blix inleder seminariet

13.20 Näringslivet kräver bättre järnvägar för att kunna utvecklas. Thomas Carlzon, VD IKEA AB, Eva Rahkonen, Travel Manager Philips och Dag Klackenberg, VD Svensk Handel ger sin syn på näringslivets krav på järnvägen, både ur gods- och persontrafikperspektiv.

13.45 Kan järnvägsbranschen förenkla för näringslivet? Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen, Jan Sundling, ordförande SJ, Mats Hollander, Kommunikationsdirektör Green Cargo samt Kenneth Håkansson, stf chef Samhälle Kundnära tjänster på Trafikverket diskuterar och debatterar med Thomas Carlzon om hur man kan möta näringslivets krav.

14.10 Vad gör våra politiker för att möta kraven? Åsa Romson, Miljöpartiet, och Jan-Evert Rådhström, Moderaterna, ansluter och vidgar diskussionen till att omfatta långsiktiga infrastrukturella satsningar och politikernas eventuellt olika ambitionsnivåer för järnvägens utveckling.

14.35 Kaffepaus

15.05 Extremservice - det enklaste och svåraste sättet att bli vinnare. Trendanalytikern och föreläsaren Göran Adlén talar om vikten av att inte bara vara bra, utan vara bäst på service.

15.30 Jernhusenpriset. Här korar vi någon eller några som gjort en särskild insats för resenärerna under 2011. Årets nominerade är Baboucarr Secka, Porter på Centralstationen i Stockholm samt Malmö Stad för sin nya Bike & Ride i Hyllie.

15.45 Avslutning

För mer information:
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, tel: 08-410 626 21, cecilia.granath@jernhusen.se

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera