Värderingskammaren köper Vännäs station

Nu är det klart att Jernhusen säljer Vännäs station till Värderingskammaren i Göteborg AB. Tillträde sker i oktober 2015.

Värderingkammaren, som ägs av Ola Happstadius, har tidigare förvärvat stationsfastigheter från Jernhusen, bland annat Lysekils station.

- Ola Happstadius har tidigare erfarenhet av att äga stationsfastigheter och kommer nu att fortsätta utveckla stationen med verksamheter som är bra för både resenärerna och för Vännäs, säger Josephine Björkman, transaktionschef på Jernhusen.

Förutom Lysekils station äger Värderingskammaren också en auktionsbyrå.

- Jag kommer att bevara stationen och fortsätta utveckla den på ett sätt som stärker stationens unika kulturvärden, säger Ola Happstadius.

Jernhusen kommer att finnas kvar på Vännäs station som hyresgäst av väntsalen och fortsätta ansvara för en trivsam miljö för resenärerna.

För mer information:

Josephine Björkman, Transaktionschef Jernhusen, 0702-262962

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 073-439 26 21

Ola Happstadius, Värderingskammaren i Göteborg AB , 070-855 91 10

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 214 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 181 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Ola Happstadius har tidigare erfarenhet av att äga stationsfastigheter och kommer nu att fortsätta utveckla stationen med verksamheter som är bra för både resenärerna och för Vännäs.
Josephine Björkman, transaktionschef på Jernhusen