Västerås Kombiterminal i medvind – med rätt läge ökar transporterna på järnväg

Verksamheten på Västerås Kombiterminal har just nu en positiv utveckling medkraftigt ökad mängd gods via terminal. Volymen har mer än fyrdubblats sedan starten.

Volymer från både Stockholm och Hallsberg har dem senaste tiden flyttats till Västerås Kombiterminal. De flesta nya kunder anger att totalekonomin blivit bättre eftersom de slipper köra med onödiga tomtransporter. Med lossnings- och lastningsplatser nära Västerås och med generösa öppettider på terminalen har effektiviteten i systemet blivit mycket hög.

- När terminalen startade 2010 fanns en grundvolym om ca 5000 godsenheter per år, med nuvarande beläggning kommer vi nå en bit över 20 000 enheter per år och volymkurvan pekar fortsatt uppåt, säger Thomas Zetterblom, vd Västerås Kombiterminal.

Tack vare att kunderna kan hämta godsenheter som kommer på tåg under natten, redan från kl. 04:00 på morgonen och lämna in godsenheter fram till klockan 20:00 på kvällen så ökar nyttjandegraden av varje lastbärare markant. Kunderna hinner både lossa importgodset och lasta exportgodset på en och samma enhet och dygn. Sedan februari har terminalen också verksamheten igång på lördagar.

Linjenätet på Västerås Kombiterminal utökas successivt och de senaste uppläggen där Intercontainer samarbetar med Hupac och Kombiverkehr innebär att flertalet destinationer numera kan nås i Italien, Benelux, Tyskland, Frankrike och i östra Europa.

Inte bara kombivolymer på Västerås Kombiterminal
Sedan några veckor tillbaka har Västerås Kombiterminal ett stort samarbete med Xella. De är en av världens största tillverkare och distributör av lättbetong med representation i över 30 länder. I Sverige arbetar Xella bland annat med det kända varumärket Ytong.  Västerås Kombiterminal hanterar Xellas mellanlagring och distributionen av byggmaterial i Mellansverige till slutkunderna. Genom att köra den långa transportsträckan på järnväg från kontinenten till Västerås innebär det nya upplägget rejäla koldioxidbesparingar jämfört med befintlig distributionslösning.

ICAs första kombitrailer på tåget till Västerås Kombiterminal
Nu i veckan anlände ICAs nya prototyptrailer till terminalen. Det är en specialutvecklad trailer som lastar rullvagnar i dubbla plan. Initialt har den testats på landsväg, men nu har premiärturen på järnväg utförts från Helsingborg till Västerås. Detta är en mycket viktig milstolpe inom distributionsfunktionen, inte minst för Västerås Kombiterminal som ligger granne med den stora dagligvaruhandlaren.

För mer information:
Thomas Zetterblom Terminalchef Västerås Kombiterminal, 0705-14 82 14
Ann Hermansson, Marknadskommunikatör Jernhusen, 0734-13 32 46

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 239 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,8 miljarder kronor.</em></p>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media