Väte Trafik ny terminaloperatör på Stockholm Årsta Kombiterminal

Jernhusen anlitar Väte Trafik som från och med 1 januari 2017 kommer att ta över terminalverksamheten på Stockholm Årsta Kombiterminal efter att Carrier har sagt upp sitt avtal.

Väte Trafik är redan idag verksamma på Stockholm Årsta Kombiterminal där de hanterar växlingen in och ut ur terminalen. De tar över den befintliga verksamheten där de fortsätter att erbjuda effektiv logistik och godshantering.

- Väte Trafik är rutinerade i järnvägsbranschen och har stor kunskap om verksamheten på terminalen. Vi kommer fortsätta att samarbete med terminaloperatören i utvecklingen av verksamheten för att göra det enklare för varuägare att välja järnvägen som transportväg, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

För mer information:

Micael Svensson, affärsområdeschef Jernhusen, 070-724 29 33

Cecilia Granath, Pressansvarig på Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 171 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,9 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Väte Trafik är rutinerade i järnvägsbranschen och har stor kunskap om verksamheten på terminalen. Vi kommer fortsätta att samarbete med terminaloperatören i utvecklingen av verksamheten för att göra det enklare för varuägare att välja järnvägen som transportväg.
Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen