Bättre miljöbedömningar av metaller

Report this content

Det strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM satsar 2,5 miljoner kronor på att öka kunskapen om metallers toxicitet och förbättra miljöbedömningarna av metaller och metallprodukter.

Bedömningar av material och produkters miljöpåverkan över livscykeln blir allt viktigare, både för regelverk och på konsumentmarknaden. Idag utförs dessa bedömningar med metodik som inte till fullo kan hantera metallers specifika egenskaper främst vad gäller toxicitet och biotillgänglighet. På grund av detta riskerar analyserna att ge orättvisa och missvisande bedömningar av metaller och metallprodukter vilket i förlängningen betyder att företag, konsumenter, politiker och myndigheter fattar beslut som riskerar att öka miljöpåverkan snarare än att minska den.

- Målet med projektet är att öka kvalitén på de miljöbedömningar som görs av metaller och metallprodukter. Med rätt information kan vi ta bättre beslut som minskar miljöpåverkan, säger Christina Jönsson, Swerea IVF.

För att ge kunskap och på ett realistiskt och rättvisande sätt belysa metallers miljöpåverkan som ett resultat av metallspridning ska projektet 1. Utföra detaljerade forskningsstudier, vilka fokuseras på förändringar av metallers kemiska form och biotillgänglighet för olika exponeringsscenarios av relevans för de deltagande företagen och 2. Metodutveckla inom miljöbedömningsanalyser

Resultaten kommer att vara av stort intresse för alla företag som verkar i de metalliska materialens värdekedjor, från gruva till återvinning. I projektet MINTox ingår tre stål­före­tag, Sandvik Materials Technology, Outokumpu Stainless och SSAB. Därutö­ver deltar forskare från forskningsinstitutet Swerea IVF och KTH.

Den totala budgeten för projektet är nära fem miljoner kronor. Utöver de 2,5 miljoner kronorna från programmet satsar företagen drygt 2 miljoner kronor i form av naturainsatser.

För mer information, kontakta Christina Jönsson, Swerea IVF, christina.jonsson@swerea.se, 070-780 60 98

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material startade 2013 och är ett av 16 strate­giska innovations­program som drivs av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet ska stärka konkurrenskraften hos svensk metallindustri. www.metalliskamaterial.se

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Målet med projektet är att öka kvalitén på de miljöbedömningar som görs av metaller och metallprodukter. Med rätt information kan vi ta bättre beslut som minskar miljöpåverkan
Christina Jönsson, Swerea IVF.