En budget utan jobbagenda

Idag presenterar den rödgröna regeringen sin budgetproposition för 2016. Den svenska stålindustrin saknar recept för jobben i budgetförslaget. Istället varnar stålindustrins branschorganisation, Jernkontoret, för att konkurrenskraften försämras med förslagen om höjda skatter på bland annat transporter.


- Regeringen Löfvén har mer att bevisa. Det räcker inte med att prata om jobb och konkurrenskraft för industrin, det krävs verkstad också, säger Bo-Erik Pers, Vd på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.


Svensk stålindustri verkar på ett tjugotal platser runt om i landet. Exportvärdet för 2014 var drygt 40 miljarder kronor. Transporterna från stålverken på bruksorter i Sverige är ofta långa och kräver konkurrenskraftiga priser för att kunna konkurrera med övriga världen.


- Vi är ett land med gott om långa avstånd, att beskatta transporter ytterligare minskar inte behovet av transporter. Höjda skatter för basindustrin bidrar inte till att skapa jobb och tillväxt utanför storstäderna, säger Bo-Erik Pers.


Jernkontoret välkomnar regeringens inriktning för utbildningspolitiken. Fler högskoleplatser, lärarlyft och utökad yrkesutbildning efterfrågas av industrin.


- Det är rätt inriktning att satsa på yrkesutbildningar, vuxenutbildning och att höja lärarnas status. Det måste till för vår långsiktiga kompetensförsörjning, säger Bo- Erik Pers.  

Kontakt: Anna-Karin Nyman, Kommunikationsdirektör, Jernkontoret- stålindustrins branschorganisation, 070-206 75 62

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Taggar:

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Dokument & länkar

Citat

Regeringen Löfvén har mer att bevisa. Det räcker inte med att prata om jobb och konkurrenskraft för industrin, det krävs verkstad också.
Bo-Erik Pers, Vd på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.
Vi är ett land med gott om långa avstånd, att beskatta transporter ytterligare minskar inte behovet av transporter. Höjda skatter för basindustrin bidrar inte till att skapa jobb och tillväxt utanför storstäderna
Bo-Erik Pers, Vd på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.