EU undantas tillsvidare från USA:s ståltullar

Report this content

Igår meddelade USA:s president Donald Trump att EU samt ytterligare sex länder undantas tills vidare från de nya stål- och aluminiumtullarna. Ett glädjande besked för den svenska stålindustrin.

− Det är naturligtvis en lättnad. Den svenska stålindustrin vill ha frihandel på lika villkor, utan handelshinder och osund konkurrens, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret. 

Den 8 mars meddelade Donald Trump att USA kommer att införa tullar på stål och aluminium med 25 respektive 10 procent. Beskedet väckte stor uppståndelse och kritiserades hårt av bland andra Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, som menar att inget land tjänar på ett handelskrig.

Igår kom dock beskedet att EU samt ytterligare sex länder undantas från tullarna tills vidare. 

Det är helt klart ett steg i rätt riktning och ett fullt rimligt beslut då EU knappast kan anses utgöra ett hot mot USA:s nationella säkerhet, menar Mathias Ternell.

Undantaget gäller till början av maj och förhandlingarna mellan USA och EU väntas nu fortsätta.

Det är positivt att konflikten mellan EU och USA inte eskalerar, med det finns fortfarande en betydande risk att det internationella stål som var på väg till USA-marknaden istället kommer att svämma över den europeiska marknaden. Det är därför viktigt att Cecilia Malmström inför den utlovade tullkvoten i EU och att handelsminister Ann Linde aktivt stöttar detta, menar Mathias Ternell.

Kontaktpersoner:

Mathias Ternell, handelspolitisk direktör Jernkontoret, 08 679 17 20

Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret, 08 679 17 01

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.