Innovationsfond ska gynna klimatsmart industri

Report this content

En innovationsfond ska skapas med pengar från EU:s handel med utsläppsrätter (ETS) och fonden ska bidra med pengar till utvecklingen av klimatsmart produktion. Det förslaget lägger EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) i dag fram i EU-parlamentet, ett förslag som stålindustrin välkomnar.

Det nuvarande systemet för handel med utsläppsrätter, ETS, ska förändras och i EU-parlamentet utarbetas nu olika förslag i miljö- och industriutskotten. De nya utsläppshandelsystemet ska gälla från 2021. För stålindustrin är det viktigt att de nya utsläppsreglerna ska gynna klimatsmart produktion och inte straffa de bästa i klassen. Federleys förslag kan därutöver ge en möjlighet för riktade satsningar på ny teknik.

– Det här är en mycket välkommen satsning på industrin. Stora investeringar behövs för att ta nästa tekniksprång mot koldioxidfri stålproduktion. Det är nödvändigt att samhället tar ansvar för att ställa om, säger Bo-Erik Pers, Jernkontorets vd.

– Det är också viktigt att politikerna utformar det nya systemet för handel med utsläppsrätter så att industrin kan bibehålla sin konkurrenskraft till dess att den nya produktionsmetoden är i drift. Troligtvis handlar det om 20 till 30 år, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Jernkontoret - stålindustrins branschorganisation. Mobil: 070-206 75 62

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Dokument & länkar

Citat

Det här är en mycket välkommen satsning på industrin. Stora investeringar behövs för att ta nästa tekniksprång mot koldioxidfri stålproduktion. Det är nödvändigt att samhället tar ansvar för att ställa om
Bo-Erik Pers