Jernkontoret välkomnar motion om stärkt konkurrenskraft

Igår var sista chansen för riksdagens ledamöter att lämna motioner, politiska förslag, för året. Jernkontoret vill särskilt välkomna en motion om stärkt konkurrenskraft som Lars Hjälmered (M), Cecilie Tenfjord-Toftby (M) med flera skrivit. 

Motionen beskriver hur betydelsefull industrin och svenskt näringsliv är för jobben och välfärden i Sverige. Förslagen i motionen handlar om att stärka svensk konkurrenskraft genom bland annat bra transporter, forskning och en trygg energiförsörjning.

- Det är oerhört viktigt att stärka svensk konkurrenskraft för jobb och tillväxt i Sverige. Det här är ett steg i rätt riktning, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation.

Jernkontoret arbetar för att riksdagen ska anta ett mål för konkurrenskraft, som likt miljömålen styr politiska beslut i en riktning som stärker förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt. Liknande skrivningar finns hos regeringen. Nu hoppas vi inom basindustrin att frågorna tas på allvar och ett mål för stärkt konkurrenskraft införs.

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Jernkontoret - stålindustrins branschorganisation. Mobil: 070-206 75 62

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Taggar:

Citat

Det är oerhört viktigt att stärka svensk konkurrenskraft för jobb och tillväxt i Sverige. Det här är ett steg i rätt riktning.
Bo-Erik Pers