Ny handbok om ekosystemtjänster i stålindustrin

Alla samhällsaktörer är beroende av omgivande ekosystem som producerar livsviktiga ekosystemtjänster i form av bland annat rent vatten, ren luft, mat, fotosyntes och skydd mot översvämningar. Stålföretagen har i flera år arbetat med att integrera dessa ekosystemtjänster i sina verksamheter och nu släpps en handbok där fler företag kan få inspiration och konkreta tips.

− Vi hoppas att handboken ska inspirera även andra branscher att jobba med ekosystemtjänster. Stålföretagen gör väldigt mycket men den praktiska kunskapen behöver spridas, säger Sophie Carler, miljörådgivare på Jernkontoret och som deltagit i projektet.

I handboken beskrivs ett analysverktyg för att kartlägga prioriterade ekosystemtjänster och en guide för hur ekosystemtjänster kan integreras i stålbranschens miljö- och hållbarhetsarbete. Den innehåller också ett utbildningspaket som har tagits fram av Albaeco i samarbete med stålföretagen. Utöver detta hittar du dessutom flera exempel på hur stålföretag har arbetat med ekosystemtjänster.

− Bland annat har Höganäs AB anlagt en våtmark på ett område som tidigare var deponi för inert slagg och SSAB har på flera platser genomfört olika åtgärder som ökat den biologiska mångfalden. Outokumpu Stainless i Avesta har jobbat med allt från att göra om en gammal masugn till en konst- och konferenslokal till att underhålla en populär lokal älvpromenad, förklarar Sophie Carler.

Handboken är framtagen av Jernkontoret, Enetjärn Natur, Outokumpu Stainless i Avesta, Triple Steelix, Albaeco och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet är finansierat av Vinnova genom de strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Du kan ladda ner "Handbok − Integrera ett ekosystemperspektiv i stålbranschen" gratis på Jernkontorets webbplats.

Kontaktperson:

Sophie Carler, senior rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor Jernkontoret, 08 679 17 18
 

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.