Nytänk på Ståldagen 2018

Äntligen är det dags för Ståldagen! Den 5 december ses vi för att diskutera hur industrin kan bidra till att stoppa klimatförändringarna, skapa framtidens jobb och leda teknikutvecklingen. För att engagera deltagarna maximalt hålls i år även workshops om högaktuella ämnen under förmiddagen.

– Vi vill ständigt förnya Ståldagen och göra den mer intressant för varje år, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Workshopsen kommer att handla om hur vi attraherar unga till stålindustrin, ståltullar och handel, stålindustrins klimatfärdplan, regional utveckling samt industrins Agenda 2030-kompass som tagits fram tillsammans med Stockholm Environment Institute.

Medverkar under dagen gör bland annat:

Ebba Busch Thor – partiledare Kristdemokraterna
Milad Mohammadi – entreprenör och inspiratör inom integration, mångfald och inkludering. Utsedd till Sveriges bästa talare 2017.
Rebecka Carlsson – vd och grundare av den hållbara affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures
Martin Lindqvist – vd SSAB
Göran Björkman – vd Sandvik Materials Technology
Eva Petursson – forskningschef SSAB
Johnny Sjöström – vd Uddeholms AB

Moderator under dagen är Lydia Capolicchio. Hela programmet finns att ta del av på jernkontoret.se/staldagen2018.

Tid och plats
Tid: Onsdagen den 5 december kl. 09.30-17.00. Middag 18.00-21.00.
Plats: IVA, Kungl. Vetenskapsingenjörsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm

Media är välkommen att delta under dagen. Intresse anmäls till Anna-Karin Nyman, anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62.

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter
Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Prenumerera

Media

Media