Nytt metallforskningsinstitut bildas

Report this content

I dag meddelar Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning och MEFOR AB sin avsikt att bilda ett nytt forskningsinstitut för gruv- och stålindustrin i halvårsskiftet 2018, SWERIM AB. Syftet är att förstärka branschernas möjligheter att först i världen nå en fossilfri produktion.Den svenska gruv- och stålindustrin gör stora satsningar för att bli de första i världen som skapar en fossilfri produktion av gruv- och stålprodukter. För att förstärka möjligheterna att nå sina mål bildas ett nytt forskningsinstitut som ska kraftsamla forsknings- och innovationsresurserna i branscherna med fokus på fossilfri produktion och produktutveckling i världsklass.

 Vi är oerhört motiverade av att nå vårt mål om fossilfrihet. Det nya forskningsinstitutet är en kraftsamling för att nå dit, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret och ordförande för Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning.

Bildandet sker genom en delning av det nuvarande forskningsinstitutet Swerea som ägs av näringslivet och staten tillsammans. Det som idag heter Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB kommer att uppgå i det nya institutet, SWERIM AB. Resterande delar av Swereas verksamhet kommer att uppgå i RISE. Medarbetarna på Swerea kommer att erbjudas plats i de nya organisationerna. 

 Världens årliga utsläpp av koldioxid från stålproduktion är 3,3 miljarder ton, eller 55 gånger Sveriges årliga utsläpp. Om HYBRIT blir en framgång och tekniken med fossilfri stålproduktion kan spridas skulle klimatnyttan vara enorm. Detta skulle stärka svensk industri konkurrenskraft och säkra jobb i Sverige, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

 Förändringen kan innebära ett extra fokus på fossilfri produktion inom metallindustrin. Jag hoppas att det påskyndar forskning och utveckling inom till exempel projektet ”stål utan kol”, HYBRIT. På så vis kan vi minska utsläppen och snabbare nå våra klimatmål, säger klimatminister Isabella Lövin.

 

För ytterligare information kontakta:

Bo- Erik Pers, vd på Jernkontoret och ordförande för Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning samt MEFOR AB, genom; 

Anna-Karin Nyman, Kommunikationsdirektör Jernkontoret, telefon 070 206 75 62.


Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Nytt forskningsinstitut för gruv- och stålindustrin, SWERIM AB, har till syfte att förstärka branschernas möjligheter att först i världen nå en fossilfri produktion.
Twittra det här

Citat

Vi är oerhört motiverade av att nå vårt mål om fossilfrihet. Det nya forskningsinstitutet är en kraftsamling för att nå dit
Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret och ordförande för Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning
Världens årliga utsläpp av koldioxid från stålproduktion är 3,3 miljarder ton, eller 55 gånger Sveriges årliga utsläpp. Om HYBRIT blir en framgång och tekniken med fossilfri stålproduktion kan spridas skulle klimatnyttan vara enorm. Detta skulle stärka svensk industri konkurrenskraft och säkra jobb i Sverige
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister