Påminnelse: Mikael Damberg träffar stål-Vd:ar

På torsdagen den 17 september besöker näringsminister Mikael Damberg Jernkontoret för att träffa Vd:ar från svensk stålindustri. Under mötet diskuteras stålindustrins konkurrenskraft, exportmöjligheter, forskning och teknikutveckling.

Deltar på mötet gör bland andra Martin Lindqvist, Vd på SSAB, Petra Einarsson, Vd på Sandvik Materials Technology, Olle Wijk, Forskningsdirektör på Sandvik AB och Bo-Erik Pers, Vd på Jernkontoret.

Stålföretagen utgör en viktig del av svensk basindustri, inte minst en viktig nettoexportör och jobbskapare runt om i landet, säger näringsminister Mikael Damberg.

Vi ser fram emot näringsministerns besök och uppskattar hans visade intresse för export- och innovationsfrågor. Det är avgörande frågor för vår konkurrenskraft, säger Bo-Erik Pers, Vd på Jernkontoret.

Stålindustrin har tillsammans tagit fram en vision: Stål formar en bättre framtid. Visionen tar sikte mot 2050 och innebär tre åtaganden, att skapa miljönytta, att forma kreativa individer och att leda teknikutvecklingen.

– Vi vill ständigt vara samhällsnyttiga och möta de utmaningar som finns för att nå det hållbara samhället. För att nå vår vision behöver vi konkurrenskraft och därför vill vi att regeringen sätter upp ett mål för stärkt konkurrenskraft, säger Bo- Erik Pers.

Stålindustrin har idag 13 stålverk och 15 anläggningar för bearbetning runtom i Sverige och exporterar specialstål till 140 länder. Exportvärdet uppgick till 40 miljarder kronor 2014. I takt med att världens välstånd ökar stiger efterfrågan på stål.

Tid och plats

Tid: torsdagen den 17 september klockan 13.00–14.00

Plats: Jernkontorets hus, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

Media är välkomna direkt efter mötet för kommentarer och foto.

Kontakt

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef Jernkontoret, 070 206 75 62

Ann Wolgers, pressekreterare hos Mikael Damberg, 072-543 87 07

Taggar:

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Dokument & länkar