Pressinbjudan: Stål minskar globala utsläpp

På tisdagen den 17 november presenterar Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation, en miljörapport som visar hur stora klimatvinster höghållfasta stål skapar.

Stål är ett av världens vanligaste konstruktionsmaterial. Men det är stor skillnad på stål och stål. Svensk stålindustri har sedan decennier tillbaka nischat sig på specialstål för att klara den globala konkurrensen. Resultat är en materialutveckling som tillåter oss att göra mer med mindre resurser.

- Den här rapporten visar genom fallstudier hur mycket mer klimatsmart vårt stål är jämfört med konventionellt stål, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Rapporten presenteras av Bo-Erik Pers i Jernkontorets hus då media är varmt välkomna att delta. Tid för enskilda intervjuer om slutsatserna och förslagen i rapporten finns.

Tid och plats:

Tid: tisdagen den 17 november klockan 10.00

Plats: Jernkontorets hus, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

Anmäl dig till anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Taggar:

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Dokument & länkar

Citat

hur mycket mer klimatsmart vårt stål är jämfört med konventionellt stål
Bo-Erik Pers