Rekordnivåer för stålproduktion och stålexport

Report this content

Rekordnivåer för stålproduktion och stålexport När järn- och bergshanteringens män och kvinnor samlas vid Hindersmässan i Örebro den 24-25 januari kan de glädjas åt att 2002 blev ett bra stålår trots den svaga världskonjunkturen och låga priser. I Sverige ökade stålproduktionen med drygt 4 % till 5,75 miljoner ton, en nivå som bara överträffats 1974. -Hälften av denna produktion utgjordes av legerade stål. De legerade stålens höga andel av vår produktion, ger Sverige en speciell profil som stålnation, nämligen som producent av kvalificerade och specialiserade stål, framhåller Håkan Murby, vd för Jernkontoret. De totala stålleveranserna från stålverken - handelsfärdigt stål inklusive ämnen - uppgick till nytt rekord med 5,2 miljoner ton, en ökning med 6,9 % jämfört med 2001. Av leveranserna beräknas drygt 4,5 miljoner ton ha gått till exportmarknaden. Även värdet av stålexporten tangerar rekordnivån 36 miljarder kronor. Sveriges stålimport uppgick till 20 miljarder kronor. -Svensk stålindustri har genom en förutseende omstrukturering och en lysande affärsidé, nischstrategin, lyckats bibehålla sin position som ett framstående stålland. Med viss stolthet kan branschen konstatera att det svenska stålet ännu biter på marknaden, fortsätter Håkan Murby. -Stålföretagen har utvecklat specialiteter inriktade på vissa nischer, vilket gör dem mindre priskänsliga. Konkurrenter kan inte ta marknadsandelar bara genom att sänka priset eftersom produkten är så speciell. Stålindustrin har även varumärken som är laddade med superlativer, så förutsättningarna för det svenska stålet på marknaden är goda trots att konjunkturen svänger, avslutar Håkan Murby. På Jernkontorets webbplats, www.jernkontoret.se , presenteras på fredagen kl 14.30 "Stålåret 2002 - en kortfattad översikt i ord och bild från Jernkontoret". Medierna är välkomna att följa branschens program i Örebro Medborgarhus. För ytterligare information: Håkan Murby, verkställande direktör, 08-679 17 01 eller 070-668 98 33 Peter Salomon, informationschef, 08-679 17 60 eller 0708-24 01 46 www.jernkontoret.se Järnverksföreningens 114. ordinarie årssammanträde Fredagen den 24 januari kl 1430-1700 Efter ett kort årsmöte presenterar Järnverksföreningens ordförande, Curt Johansson, VD för SSAB Tunnplåt, en "Översikt över stålmarknaden 2002". Professorn och chefsekonomen i Svenskt Näringsliv, Stefan Fölster, talar över ämnet "När lyfter Sverige". Universitetslektorn och tekn. dr vid Luleå tekniska universitet, Milan Vejkovic, berättar om "Varför rasade World Trade Center?". Professor Jan-Olof Sperle vid SSAB Tunnplåt, Borlänge, berättar om "Avancerade stål ger lätta och säkra bilar". Bergshandteringens Vänners 139. årsmöte Lördagen den 25 januari kl 1000-1300 Ordföranden i Bergshandteringens Vänner (BHV), Håkan Murby, VD för Jernkontoret, presenterar, efter ett kort årsmöte, "Aktuellt från branschen". Professorn i kinesisk affärskultur, Tony Fang, tar ett "Kinesiskt affärs- EKG". Sten Jakobsson, VD för ABB Sverige, berättar om "ABB och verksamheten i Kina". Pekka Erkkilä, President Coil Products i AvestaPolarit, talar om "AvestaPolarits expansion och utveckling till global spelare". Dagen avslutas med att Ian Wachtmeister, VD i The Empire, ställer frågan "Vad är skillnaden? Egentligen.". Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör utbildning, handelspolitik, forskning och utveckling, standardisering, energi och miljö samt skatter och avgifter. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030123BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030123BIT00880/wkr0002.pdf

Dokument & länkar