Riksdagspolitiker pratar industrifrågor inför valet

Under tre dagar har Jernkontoret haft en stålvalstuga i Kungsträdgården, med besökare från både allmänheten och politiken. Dessutom spelades fyra avsnitt av podcasten Synfält Framåt in, där Emil Källström (C), Åsa Westlund (S), Lars Hjälmered (M) och Per Bolund (MP) medverkade.


Inför sändning av Synfält Framåt: Eva Blixt, Kristoffer Appelquist, Per Bolund och Tobias Wahlqvist.

Podcasten Synfält Framåt drivs av Tobias Wahlqvist och Kristoffer Appelquist. I veckan träffade de politiker från fyra av riksdagspartierna för att bland annat prata om gruv- och stålindustrins tolv reformer inför valet.

I podden får vi veta mer om hur politikerna vill förbättra svensk industris konkurrenskraft. Dessutom är den underhållande! säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Du hittar samtliga intervjuer på synfaltframat.se.

Stålstugan besöktes av riksdagsledamöter från fler partier – du hittar korta intervjuer med dem via Jernkontorets Facebook och Twitter.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Jernkontoret. Mobil: 070-206 75 62

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter
Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.