Stålindustrin och forskningsinstitut tar ledartröjan för samhällsnytta

Report this content

Under drygt ett års tid har stålindustrin arbetat i ett gemensamt projekt med SEI, Stockholm Environment Institute, för att ta fram en handlingsplan som styr mot stålindustrins gemensamma vision Stål formar en bättre framtid. Projektets huvudsakliga mål har varit att generera en djupare förståelse för begreppet samhällsnytta och vad stålindustrin och andra aktörer måste göra för att nå visionen.

Stålindustrins vision har tre åtaganden, att leda teknikutvecklingen, attrahera och utveckla kreativa individer och att inget annat än samhällsnyttiga produkter ska lämna stålföretagen 2050.

− Det är tuffa åtaganden och därför måste vi jobba gemensamt med andra för att nå dem. Vi är övertygade om att det är en lönsam affärsstrategi att sträva efter att skapa samhällsnytta, säger Bo-Erik Pers.

Arbetet har drivits med övertygelsen att samhällsnytta i fokus kan stärka svensk stålindustris konkurrenskraft, att svenska stålprodukter har en stark roll för samhällsnytta globalt och att Sverige är en särskilt bra plats för samhällsnyttig ståltillverkning. Under gårdagens seminarium deltog bland andra Pasi Kangas, forskningschef på Sandvik Materials Technology, Karin Lagerstedt-Woolford, HR- och kommunikationsdirektör på Ovako, Jonas Larsson, miljöchef på SSAB och Magnus Berg, medlemschef på Södra.

− Detta spännande projekt involverar miljö-, beteendeforskning och genuin samverkan mellan forskare och beslutsfattare inom näringslivet. Stålindustrin visar en stor förändringsvilja och framtidspotential inom området samhällsnytta. Detta har varit ett mycket innovativt och givande samarbete, säger Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute.

I slutrapporten finns ett förslag till handlingsplan i tio strategiska punkter. Syftet är att säkerställa en fortsatt konkurrenskraftig och samhällsnyttig svensk stålindustri som klarar att navigera i relation till olika framtidsscenarios och aktivt bidrar till en hållbar framtid.

Läs mer om projektet på jernkontoret.se/samhallsnytta

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Jernkontoret - stålindustrins branschorganisation. Mobil: 070-206 75 62

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Dokument & länkar

Citat

Detta spännande projekt involverar miljö-, beteendeforskning och genuin samverkan mellan forskare och beslutsfattare inom näringslivet. Stålindustrin visar en stor förändringsvilja och framtidspotential inom området samhällsnytta. Detta har varit ett mycket innovativt och givande samarbete
Johan Kuylenstierna