Stålindustrin uppvaktar Leif Pagrotsky om Handel med utsläppsrätter

Report this content

Stålindustrin uppvaktar Leif Pagrotsky om Handel med utsläppsrätter: "Svensk stålindustri måste få utvecklas" - Handeln med utsläppsrätter för koldioxid, i de former som hittills diskuterats, riskerar att allvarligt snedvrida konkurrensen såväl inom EU som mellan EU och andra länder, framhåller Håkan Murby, vd för Jernkontoret. Detta var stålindustrins budskap när de verkställande direktörerna i SSAB, Höganäs AB, LKAB och Jernkontoret på torsdagen uppvaktade näringsminister Leif Pagrotsky. Järnmalm är ursprunget för allt stål. Kol är nödvändigt som reduktionsmedel i stålframställningen, vilket ofrånkomligen medför utsläpp av koldioxid. Svensk stålindustri har i ett internationellt perspektiv dock mycket låga utsläpp per producerat ton stål. De ytterligare förbättringar som kan uppnås kan därför endast få begränsad effekt. Enda möjligheten att minska utsläppen är därför att minska produktionen. - Vår bedömning är att det blir vår stålindustri och gruvorna i Lappland som skulle drabbas om förslaget blir verklighet. Då kommer det "svenska" stålet i stället att tillverkas av företag i andra länder. Miljön kommer att ta stryk, eftersom svensk stålindustri har den ur miljösynpunkt kanske mest effektiva produktionen i världen, säger Håkan Murby. - Vi menar att handel med utsläppsrätter inte är någon bra metod att söka styra de oundvikliga koldioxidutsläppen inom stålindustrin. Vårt förslag är att företagens koldioxidprestationer måste bedömas utifrån utsläpp per ton stål, i ett harmoniserat system inom EU eller helst för hela världen. Det skulle premiera ståltillverkning med låga utsläpp var den än sker, fortsätter Håkan Murby. - Då blir inte heller handeln med utsläppsrätter den "straffskatt" som tvingar effektiva företag med bra miljöprestationer att sluta tillverka stål, avslutar Håkan Murby. För ytterligare information: Håkan Murby, verkställande direktör, Jernkontoret, 08-679 17 01 eller 070-668 98 33 Peter Salomon, informationschef, Jernkontoret, 08-679 17 60 eller 0708- 24 01 46 Anders Ullberg, verkställande direktör, SSAB, 070-632 63 71 Claes Lindqvist, verkställande direktör, Höganäs AB, 070-593 43 78 Martin Ivert, verkställande direktör, LKAB, 070-373 81 00 Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Den grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00580/wkr0002.pdf

Dokument & länkar