Stålindustrins vill bredda EU:s klimatstrategi

Report this content

Jernkontoret gav nyligen sina synpunkter till EU:s långsiktiga klimatstrategi. Det krävs en bredare ambition för att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader än vad EU har idag. Det räcker inte att EU-länderna minskar sina utsläpp, det måste finnas en strategi som också minskar utsläppen globalt enligt de svenska stålföretagen. 


Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret. Foto Pia Nordlander, Bildn.

 

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC en rapport som visar betydelsen av att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader för att undvika de negativa konsekvenser som en högre temperaturhöjning skulle innebära.

– IPCC:s rapport tydliggör vikten av ett globalt perspektiv när strategier och handlingsplaner tas fram nationellt och på EU-nivå. Det räcker inte att minska utsläppen lokalt, vi måste också räkna på vilka utsläpp vi importerar och exporterar, säger Helén Axelsson, miljö- och energidirektör på Jernkontoret.

Den svenska stålindustrin exporterar drygt 85 procent av sina stålprodukter till mer än 150 länder. I många fall bidrar svenska stålprodukter till lägre utsläpp när de används.

– Att värna de klimatsmarta produkter som produceras i Sverige och i EU är ett sätt att minska utsläppen globalt som varken tas i beaktande i de nationella klimatmålen eller i EU:s klimatstrategi. Det är ett viktigt perspektiv som saknas, säger Helén Axelsson.

– Klimatet kommer inte att må bättre av att vi flyttar utsläpp utanför EU. Vår ambition måste vara att minska våra egna utsläpp, samtidigt som vi bidrar till att minska utsläppen globalt, säger Helén Axelsson.

Jernkontoret beskriver i sitt inspel till EU:s långsiktiga klimatstrategi att vägen till minskade utsläpp inom stålindustrin kräver en rad olika lösningar. En del utsläpp kan minskas genom elektrifiering, en annan lösning är vätgasteknik. Även tillgång till speciella kvalitéer av biogas och biokol kommer att behövas för att kunna producera stål fossilfritt.

En nyckelfaktor för att svensk stålindustri ska lyckas minska sina utsläpp radikalt är att det finns en större tillgång på stabil och koldioxidfri energi än idag, samt resurser till forskning och utveckling av bland annat vätgasteknik. Även forskning för att kunna använda biokol, i vissa processer behövs.

EU:s långsiktiga klimatstrategi förväntas vara klar till FN:s klimattoppmöte, COP24, som hålls i Katowice i december, och ska styra mot FN:s klimatmål.

 

 

För frågor och intervjuer, kontakta:

Helén Axelsson, miljö- och energidirektör Jernkontoret, 070 370 92 31

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Jernkontoret, 070 206 75 62

 

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter
Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Att värna de klimatsmarta produkter som produceras i Sverige och i EU är ett sätt att minska utsläppen globalt som varken tas i beaktande i de nationella klimatmålen eller i EU:s klimatstrategi. Det är ett viktigt perspektiv som saknas.
Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret