Studentlag från Mittuniversitetet och Linköpings universitet vinnare av Framtidsstipendiet 2017

I dag torsdagen den 26 oktober har CRE8 the Future gått av stapeln på Jernkontoret i Stockholm. Tävlingen CRE8 the Future är en kreativitetstävling för studenter med ett verkligt företagscase att lösa. Vinnarna är studentlaget LLJMD från Mittuniversitetet och Linköpings universitet, som erhåller Framtidsstipendiet om 400 000 kronor. 

– Det känns fantastiskt att vinna den här tävlingen men lika roligt är själva upplevelsen att få delta. Så otroligt lärorikt. Man fick pressa sig otroligt mycket, säger Marcus Ljungstål, från vinnarlaget LLJMD.

Under två timmar fick studentlagen hitta kreativa lösningar på det företagscase som presenterades. Innan lagen började arbeta fick de en pitchträning av Drivhuset i Karlstad som de tidigare utvecklat tillsammans med Karlstads universitet som tagit fram modellen CRE8.

Företagscaset handlade om att hitta nya affärsmodeller och nya marknader för "Smart Steel", ett utvecklingsområde där stålföretagen Sandvik Materials Technology och SSAB tillsammans jobbar för att digitalisera information om stålprocesserna och på så sätt kunna utveckla nya kunderbjudanden.

– Stålindustrin är innovationsdriven och den globala konkurrensen stenhård. Vi vill skapa en kreativ process för att utveckla oss inför framtiden och CRE8 är en bra modell för detta, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Motiveringen till det vinnande laget var:

– Studentlaget LLJMD, hade en bred och realistisk ansats, som också var framåtblickande. De tillämpade trender som redan slagit igenom i andra branscher och visade på möjligheter för stålbranschen. Detta omfattar bland annat mikroproducenter, 3D-printing och delningsekonomi, säger Gert Nilson.

Stipendiet kommer att överlämnas till studentlaget på Ståldagen den 7 november i Stockholm.

Anmäl dig till Ståldagen här: www.jernkontoret.se/staldagen2017

Anna-Karin Nyman
Kommunikationsdirektör
08 679 17 10
anna-karin.nyman@jernkontoret.se

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Taggar:

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Tävlingen CRE8 the Future är en kreativitetstävling för studenter med ett verkligt företagscase att lösa. Vinnarna erhåller Framtidsstipendiet om 400 000 kronor.
Twittra det här

Citat

Det känns fantastiskt att vinna den här tävlingen men lika roligt är själva upplevelsen att få delta. Så otroligt lärorikt. Man fick pressa sig otroligt mycket.
Marcus Ljungstål, från laget som vann Framtidsstipendiet