Tio miljoner för blyfri mässing

Report this content

Mässing används ofta i samhället, bland annat i vattenledningar och i heminredning. Nu vill det strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM utveckla blyfria legeringar för miljöns och hälsans skull.

Traditionellt används bly i mässing då det underlättar gjutning, maskinbearbetning, varmbearbetning och är ett billigt legeringselement. Bly är dock ett problematiskt grundämne ur miljö och hälsosynpunkt och det finns ett starkt samhälleligt tryck på att fasa ut bly ur produkter och produktion.

  • Vi vill se en helt blyfri mässingsproduktion i Sverige och samtidigt utveckla ett förslag till hur ett cirkulärt system för produktion och återvinning av blyfri mässing skulle kunna se ut, säger Olivier Rod, Swerea KIMAB.

Övergången till blyfria mässingslegeringar har hittills gått mycket långsamt, då det med dagens teknik, och tillgängliga legeringar innebär betydande merkostnader för råmaterial, processföring och maskinbearbetning samt anpassning av materialflöde och återvinning.

Projektet ska 1. Utveckla nya kostnadseffektiva blyfria mässingslegeringar, 2. Utveckla nya gjut- och bearbetningslösningar för att maximera produktiviteten av sådana nya legeringar 3. Beskriva ett möjligt cirkulärt system för blyfri mässing inklusive tekniker för att avskilja bly från mässing och för att effektivt sortera skrot. 4. Beskriva konsekvenserna av att introducera blyfri mässing i moderna produktionssystem inklusive LCA och ekonomiska analyser.

I projektet, ADLEAF, ingår elva industri­företag som på olika sätt arbetar med mässing och mässingsprodukter. Därutöver deltar forskare från forskningsinstituten Swerea KIMAB, Swerea IVF, Swerea MEFOS och Swerea SWECAST.

Den totala budgeten för projektet är nära tio miljoner kronor. Programmet metalliska material och STRIM satsar tre och en halv miljoner kronorna och företagen satsar cirka två miljoner kronor kontant. Övrig finansiering utgörs av de deltagande företagens naturainsatser. För mer information, kontakta Olivier Rod, Swerea KIMAB, olivier.rod@swerea.se, +46 (0)8-440 48 39

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material startade 2013 och är ett av 16 strate­giska innovations­program som drivs av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet ska stärka konkurrenskraften hos svensk metallindustri. www.metalliskamaterial.se

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi vill se en helt blyfri mässingsproduktion i Sverige och samtidigt utveckla ett förslag till hur ett cirkulärt system för produktion och återvinning av blyfri mässing skulle kunna se ut.
Olivier Rod