Tre miljoner till svetshandbok

Report this content

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsar tre miljoner kronor på att ta fram en datoriserad interaktiv handbok för svetsning av duplexa rostfria stål. 

De moderna typerna av rostfritt, duplexa, stål har både högre hållfasthet och ger stora miljövinster, men de uppträder annorlunda än traditionella rostfria stål vid svetsning, vilket gör att många kunder känner tveksamhet inför att använda dem.

- Målet med projektet är att ta fram ett enkelt verktyg som guidar svetsaren utifrån stålsort, svetstråd och andra parametrar som påverkar. På sikt kan de modeller som ligger till grund för datorverktyget också användas för att utveckla nya material med bättre svetsegenskaper, säger Joakim Wahlsten, Swerea KIMAB.

Projektet DUWELTOOL leds av forskningsinstitutet Swerea KIMAB, och syftet är att öka använd­ningen av höghållfasta rostfria stål. Målet är att tillhandahålla lättillgängliga och tydliga instruktioner för hur materialet kan svetsas så att fler kunder vågar ta steget att använda dessa modernare stål. Med i projektet är också ståltillverkarna Outokumpu och Sandvik, svetstrådstillverkarna ELGA och voestalpine Böhler Welding, användaren Forsmarks Kraftgrupp, databasföretaget ThermoCalc samt Svetskommissionen.

Duplexa rostfria stål har högre hållfasthet, bättre korrosions­motstånd och längre livslängd än traditionella rostfria stål, vilket innebär stora kostnads- och vikt­besparingar i användarled och därmed stora miljövinster. Duplexa rostfria stål används till exempel i lagringstankar för livsmedel, broar och andra produkter där bra korrosionsmotstånd är nödvändigt. Ett känt exempel är Sicklauddsbron i Stockholm.

Sverige är världsledande inom duplexa rostfria stål, med närmare hälften av världsproduktionen inom landets gränser. Att kunna erbjuda ökad hållbarhet genom ökad användning av avancerade material är ett mål för Metalliska material.

För mer information, kontakta: Joakim Wahlsten, Swerea KIMAB, joakim.wahlsten@swerea.se, 08-545 274 47

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material startade 2013 och är ett av 16 strate­giska innovations­program som drivs av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet ska stärka konkurrenskraften hos svensk metallindustri. www.metalliskamaterial.se

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Målet med projektet är att ta fram ett enkelt verktyg som guidar svetsaren utifrån stålsort, svetstråd och andra parametrar som påverkar. På sikt kan de modeller som ligger till grund för datorverktyget också användas för att utveckla nya material med bättre svetsegenskaper.
Joakim Wahlsten