Tusentals bilder av stålindustrin – från förr och nu

Idag lanserar Jernkontoret en ny, uppdaterad bildbank på webben. Där kan du fritt ladda ner bilder av allt ifrån historiska järnbruk till dagens moderna stålindustri.

Jernkontorets bildbank innehåller bland annat teckningar, målningar och fotografier som har med bergsbruk, järnhantering och stålproduktion att göra. Du kan hitta illustrationer från 1600-talet fram till idag, se jernkontoret.se/bildbank

När Jernkontoret under våren 2015 lanserade sin nya webbplats omfattade bildbanken 1700 bilder. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått med att fylla bildbanken ytterligare, vilket gör att den idag innehåller mer än 4300 bilder.

600 fotografier från ståltillverkning på 2000-talet

Det finns 600 fotografier från olika företag under 2000-talet. Av dessa är cirka 150 fotografier helt nytagna, när fotograferna Pia och Hans Nordlander på uppdrag av Jernkontoret dokumenterade verksamheten vid åtta stålföretag sommaren 2015.

Stor efterfrågan på historiska bilder

Majoriteten av bilderna i bildbanken är historiska bilder från järnbruk och gruvor. Dessa bilder är hämtade ur Jernkontorets stora bildsamlingar och omfattar flera olika konstarter, till exempel målningar, teckningar, olika slags grafik, träsnitt och fotografier.

– Vi möter en stor efterfrågan även på historiska bilder, säger Yngve Axelsson som är bibliotekarie och arkivansvarig på Jernkontoret. Forskare med industri- och bergshistorisk inriktning är särskilt intresserade av våra bildsamlingar, men även hembygds- och släktforskare nyttjar våra bilder. Det förekommer också att vi lånar ut bilder till utställningar, tv-produktioner och film, avslutar Yngve Axelsson.

Bild-julkalender

I dag startar även Jernkontorets julkalender. Varje dag fram till julafton publiceras en bild med en fråga. Du kan hitta svaret på frågan i bildbanken, se jernkontoret.se/julkalender  

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Jernkontoret - stålindustrins branschorganisation. Mobil: 070-206 75 62

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Taggar:

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Vi möter en stor efterfrågan även på historiska bilder, säger Yngve Axelsson som är bibliotekarie och arkivansvarig på Jernkontoret. Forskare med industri- och bergshistorisk inriktning är särskilt intresserade av våra bildsamlingar, men även hembygds- och släktforskare nyttjar våra bilder. Det förekommer också att vi lånar ut bilder till utställningar, tv-produktioner och film.
Yngve Axelsson