• news.cision.com/
  • JM/
  • JM förvärvar fastigheter för bostadsutveckling i Huddinge, Stockholm

JM förvärvar fastigheter för bostadsutveckling i Huddinge, Stockholm

Report this content

JM har förvärvat fem fastigheter och tecknat villkorat avtal för ytterligare två fastigheter i Segeltorps industriområde, Huddinge kommun. Fastigheterna bedöms möjliggöra utveckling av cirka 600 bostäder i en blivande detaljplan. Förvärvet av de fem fastigheterna uppgår till cirka 270 mkr, med erläggande av likvid under andra kvartalet 2022.

De förvärvade fastigheterna består av kontors- och verksamhetslokaler omfattande cirka 7 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Affärerna redovisas som förvärv av exploateringsfastigheter inom affärssegment JM Bostad Stockholm under andra kvartalet 2022.

 

Utöver ovanstående förvärv har villkorat avtal träffats om att vid lagakraftvunnen detaljplan förvärva ytterligare två fastigheter inom samma område.

 

Segeltorp är ett prioriterat utvecklingsområde i Huddinge kommun, som kommer att planläggas för ny bostadsbebyggelse i samband med utbyggnaden av Spårväg Syd. Fastigheterna bedöms möjliggöra utveckling av cirka 600 bostäder med förväntad produktionsstart 2027.

 

– JM satsar nu på ett nytt utvecklingsområde i Segeltorp, med ett utmärkt läge för bostäder. Här finns mycket bra kommunikationer, service, skola, förskola och omgivande trivsamma villakvarter. De förvärvade fastigheterna ligger centralt i området, nära den kommande stationen för den nya tvärspårvägen, säger Elin Blixt, regionchef JM Bostad Stockholm Syd. 

För ytterligare information kontakta:
Elin Blixt, regionchef JM Bostad Stockholm Syd, 08-782 12 57
Katarina Jordell Rimmerfeldt, kommunikationschef, 073-432 61 20

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.