JobAgent ingår partnerskap med TalentQ

Report this content

JobAgent ingår ytterligare ett strategiskt partnerskap gällande assessments, denna gång tillsammans med TalentQ en leverantör av psykometriska testverktyg mer vanligt kallade personlighets, motivations och begåvningstester. JobAgent som kommer lansera sin delningstjänst inom rekrytering under våren 2020 har precis signat ytterligare en assessmentleverantör till sin plattform. Delningstjänsten går ut på att kandidater ska kunna beskriva sig själva och äga sin egna rekryteringsdata och därefter dela den på sina villkor. Tester från bl.a. TalentQ kommer vara möjliga för kandidaten att besvara för att tydligare beskriva sig själv.

 

”JobAgent är en naturlig utveckling av den digitalisering vi ser inom rekrytering och bemanning.
Vi ser även att JobAgent har hittat en spännande infallsvinkel på den matchningsproblematik som idag finns på arbetsmarknaden och som kanske inte riktigt hängt med i den digitalisering och modernisering av branschen som vi sett.
Vi på TalentQ är oerhört måna om att tester och processer ska hålla högsta kvalitet och ser det som en självklarhet att bidra med kvalitativa tester till JobAgents delningstjänst. 
Vi ser positivt på det faktumet att flera assessmentpartners kommer verka i plattformen, för oss är det givet att samarbeta brett genom att låta företag och kandidater välja vilka tester de tycker passar bäst, vi är bara glada om marknaden börjar granska kvaliteten och träffsäkerheten i tester. 
Vi har otroligt god kunskap och smarta produkter inom matchning, vi utvecklar oss hela tiden genom att ta fram nya produkter och ligga längst fram vad det gäller digitalisering, AI och data science för att matcha framtiden. Därför blir partnerskapet med JobAgent väldigt naturligt för oss”
 säger Carl Magnus Helin VD TalentQ.  

 JobAgents vision är att tillgängliggöra och utveckla potential och detta kommer ske via en delningstjänst där kandidaterna själva väljer hur deras data ska tillgängliggöras och delas. Samarbetet med TalentQ innebär därför att fungera som en distributör där testdata kan återanvändas utifrån kandidaternas egna intressen.

 ”Rekryterare kan sätta upp sin kravprofil i vår plattform men vi vänder därefter på processen. Som rekryterare så ansöker du till kandidater istället för tvärtom och på det sättet kan kandidatens data återanvändas hur många gånger som helst. Viktigt att poängtera är att det är kandidaten själv som bestämmer vem som får se innehållet. Att då få tillgång till TalentQs tester känns väldigt bra då vi vet att TalentQ är otroligt starka inom sin psykometri och kunskap inom matchning” säger Björn Elowson VD på JobAgent. 

 

TalentQ erbjuder kvalitativa personlighetformulär och färdighetstester. Bolaget finns i över 50 länder och på fler än 40 språk. Bland TalentQs kunder finns allt från stora börsnoterade företag till mindre rekryteringsbolag.

 

Kontakt: Björn Elowson VD JobAgent +4670 536 69 41 (bjorn.elowson@jobagent.se)

Kontakt: Carl Magnus Helin VD TalentQ +4670 722 26 63 (carlmagnus.helin@talentq.se)

Taggar:

Dokument & länkar

Snabbfakta

Rekryterare kan sätta upp sin kravprofil i vår plattform men vi vänder därefter på processen. Som rekryterare så ansöker du till kandidater istället för tvärtom och på det sättet kan kandidatens data återanvändas hur många gånger som helst. Viktigt att poängtera är att det är kandidaten själv som bestämmer vem som får se innehållet.
Twittra det här

Citat

Rekryterare kan sätta upp sin kravprofil i vår plattform men vi vänder därefter på processen. Som rekryterare så ansöker du till kandidater istället för tvärtom och på det sättet kan kandidatens data återanvändas hur många gånger som helst. Viktigt att poängtera är att det är kandidaten själv som bestämmer vem som får se innehållet. Att då få tillgång till TalentQs tester känns väldigt bra då vi vet att TalentQ är otroligt starka inom sin psykometri och kunskap inom matchning
Björn Elowson VD på JobAgent
JobAgent är en naturlig utveckling av den digitalisering vi ser inom rekrytering och bemanning. Vi ser även att JobAgent har hittat en spännande infallsvinkel på den matchningsproblematik som idag finns på arbetsmarknaden och som kanske inte riktigt hängt med i den digitalisering och modernisering av branschen som vi sett. Vi på TalentQ är oerhört måna om att tester och processer ska hålla högsta kvalitet och ser det som en självklarhet att bidra med kvalitativa tester till JobAgents delningstjänst.  Vi ser positivt på det faktumet att flera assessmentpartners kommer verka i plattformen, för oss är det givet att samarbeta brett genom att låta företag och kandidater välja vilka tester de tycker passar bäst, vi är bara glada om marknaden börjar granska kvaliteten och träffsäkerheten i tester.  Vi har otroligt god kunskap och smarta produkter inom matchning, vi utvecklar oss hela tiden genom att ta fram nya produkter och ligga längst fram vad det gäller digitalisering, AI och data science för att matcha framtiden. Därför blir partnerskapet med JobAgent väldigt naturligt för oss
Carl Magnus Helin VD TalentQ