Junis lanserar Vuxna som vet

Report this content
15 procent av alla barn i Sverige påverkas negativt av en förälders drickande, men bara enstaka procent av dessa barn nås av samhällets stöd. Barnorganisationen Junis lanserar därför Vuxna som vet, en kunskapsportal för att fler vuxna som möter barn ska få kunskap och förmåga att upptäcka och stötta de barn som far illa. 

“Vårt mål är att vi ska bli fler vuxna som har kunskap och gör positiv skillnad för utsatta barn”, säger Mona Örjes, Junis förbundsordförande. 

Varje år undersöker Junis vilket stöd Sveriges kommuner ger till barn som växer upp i missbruksmiljö, resultatet publiceras i en rapport. 320 000 barn påverkas negativt av att en vuxen i hemmet dricker för mycket alkohol, men årets rapport visar att enbart EN procent av dessa barn fick stöd av sin kommun under 2020. Det är långt ifrån tillräckligt! För att kunna upptäcka och stötta fler barn behöver vi bli fler vuxna som vet hur stort problemet kring barn i missbruksmiljöer är, vilka konsekvenser det får och hur man kan upptäcka när barn far illa.  

Den 4 oktober, på den internationella barndagen, lanserade Junis därför Vuxna som vet, en kunskapsportal som särskilt vänder sig till personer som möter barn i sin yrkesroll. Portalen rymmer filmer och material som ger en kunskapsgrund att stå på och fördjupande information för personal inom skola, förskola och socialtjänst. Utöver det finns en film om hur man pratar med barn om svåra saker och en om hur man kan skriva handlingsplaner. Kunskapsportalen går bra att använda själv, men förslagsvis också med kollegor på en arbetsplats där man möter barn. 

Tillsammans kan vi bli fler vuxna som vet! 

För mer information kontakta:
Mona Örjes, förbundsordförande Junis, mona.orjes@junis.se, 0733-83 83 42
Anna Carlsson Cheikh, politisk sekreterare Junis, anna@junis.se, 0733-72 62 78

Junis är barnens organisation. Vi finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare. Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare - både i Sverige och internationellt - för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All vår verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.

Junis hemsida

Junis på Facebook

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Barnorganisationen Junis lanserar Vuxna som vet, en ny kunskapsportal om barn i familjer med missbruk som särskilt vänder sig till alla som möter barn i sin yrkesroll. Tillsammans blir vi fler vuxna som vet hur stort problemet kring barn i missbruksmiljöer är, vilka konsekvenser det får och hur man kan upptäcka när barn far illa.  
Twittra det här

Citat

Vårt mål är att vi ska bli fler vuxna som har kunskap och gör positiv skillnad för utsatta barn
Mona Örjes, Junis förbundsordförande