K-Fast Holding AB tidigarelägger publicering av delårsrapport för perioden januari–juni 2020

K-Fast Holding AB kommer att publicera delårsrapporten för perioden 1 januari–30 juni 2020 fredagen den 31 juli 2020, kl 08:00.

Styrelsen i K-Fast Holding AB meddelar att bolaget har beslutat att tidigarelägga tidpunkten för publicering av delårsrapporten för det andra kvartalet 2020 till den 31 juli 2020. Tidigare kommunicerat datum för publicering av delårsrapporten var den 19 augusti 2020.

Bolagets VD och dess CFO kommenterar rapporten i en presentation som kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats från kl 08:30 CEST den 31 juli 2020. Presentation och bilder publiceras på denna sida: https://www.k-fastigheter.se/for-investerare/presentation.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970


K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 800 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 5,0 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 210 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se

Prenumerera

Snabbfakta

K-Fast Holding AB kommer att publicera delårsrapporten för perioden 1 januari–30 juni 2020 fredagen den 31 juli 2020, kl 08:00.
Twittra det här