Citat

Vi vet att det finns ett stort intresse för förvärv på den danska marknaden. Mot den bakgrunden ser vi att det finns goda möjligheter till en avyttring av en del av vår portfölj som inte utgörs av våra koncepthus för att på så sätt frigöra kapital till fortsatt värdeskapande för våra aktieägare.
Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter.
Min tro på hyresrätten som bostadsform och det kloka i att långsiktigt äga och förvalta hyresfastigheter är orubblig.
Jacob Karlsson, VD
Kävlinge har ett utmärkt geografiskt läge och ett behov av nya bostäder. Genom förvärvet kan K-Fastigheter bygga vidare på det fastighetsbestånd bolaget redan har i Kävlinge och samtidigt bidra till att utveckla kommunen. Våra Låghus passar väl in i mixen av bostäder på orten.
Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.
Jag är glad över att vi tillsammans med Titania får möjlighet att växa i Stockholmsområdet. Från K-Fastigheters sida ser vi fram emot att långsiktigt samarbeta med Titania och bidra till att marknaden får fler attraktiva hyresrätter.
Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.
Att vi kan förvärva en andra byggrätt i Göteborg på mindre än en månad är jag mycket glad över. Göteborg är en attraktiv stad att bygga bostäder i och jag tycker det är fantastiskt att K-Fastigheter får vara med och tillföra attraktiva hyresrätter i en stad som växer. Att vi på denna fastighet även får möjlighet att uppföra lägenheter i vårt låghuskoncept är extra roligt.
Magnus Persson, affärsutvecklingschef
Jag är mycket nöjd över att vi förvärvar ytterligare en fastighet i Göteborg. Att den sedan ligger i anslutning till två andra fastigheter vi äger är en stor fördel. Göteborg växer och är i behov av fler bostäder och jag är glad över att K-Fastigheter är med och bidrar till utvecklingen av Göteborg med nyproducerade hyresrätter med hög kvalité.
Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter
– Vi arbetar ständigt för att effektivisera våra egna processer mot ett hållbart och långsiktigt resultat. En dialog mellan oss samhällsutvecklare, bostadsmarknaden och beslutsfattande organ är avgörande för att möta de krav och förväntningar som bör kunna ställas på oss. K-Fastigheter har ett evighetsperspektiv i det vi gör och att genom Initiativet Bygg i Tid kunna bidra till kortare ledtider inom plan- och bygglovsprocesser ser vi som en självklarhet
Åsa Fredin, Affärsområdeschef Projektutveckling på K-Fastigheter.
Jag har sagt det många gånger tidigare, men K-Fastigheter är så mycket mer än ett fastighetsbolag. Med en investeringshorisont som sträcker sig intill evigheten är riskminimering av större vikt än vinstmaximering, vi strävar helt enkelt efter att generera en maximal riskjusterad avkastning oaktat var i konjunkturcykeln vi befinner oss.
Jacob Karlsson, VD på K-Fastigheter
Jag är mycket glad över att vi lyckats knyta Jimmy Fröberg till koncernen. K-Fastigheter utvecklas ständigt i takt med att vi växer och Jimmy kommer att få ett viktigt uppdrag att vidareutveckla, effektivisera och stärka koncernens ekonomifunktioner. Jimmys breda erfarenhet kommer att komma väl till pass hos oss,
Martin Larsson, vVD och CFO i K-Fast Holding AB.  
Bostäder är bland det viktigaste vi har. Vi som samhällsbyggare och långsiktiga fastighetsägare, engagerar oss i Initiativet Bygg i Tid, där fler av landets stora bostadsbyggare tillsammans med oss på K-Fastigheter är initiativtagare, för att uppmärksamma de negativa konsekvenserna en utdragen process leder till, men också för att belysa hur vi tillsammans kan vara en drivkraft mot att optimera förutsättningar till mer effektiva arbetssätt,
Åsa Fredin, affärsutvecklingschef Projektutveckling på K-Fastigheter
Vi är väldigt glada över att ha beviljats bygglov för vårt första hus som ska byggas enligt vårt koncept K-Kommersiellt. Platsen är en av de mest attraktiva i centrala Hässleholm, med korta avstånd till handel och kommunikation. Vi kommer att kunna samla en stor del av koncernens verksamhet på en plats, vilket gör oss mer effektiva och attraktiva som arbetsgivare
Jacob Karlsson VD för K-Fast Holding AB
Vi är glada över att genom denna affär kunna fortsätta arbeta enligt vår affärsmodell med att projektutveckla, bygga och förvalta våra koncepthus. SBB är mycket skickliga inom samhällsfastigheter, vilket känns bra med tanke på att de fastigheter vi byter bort, innefattar ett LSS-boende och två förskolor. Tillsammans med SBB kan vi driva detaljplan i Höganäs för nya bostäder som passar oss perfekt, vilka blir ett bra komplement till våra befintliga hyreslägenheter i Höganäs,
Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter
Våra fyra affärsområden dansar i takt och vi har under kvartalet passerat 3 000 lägenheter i förvaltning och färdigställandetakten förväntas öka ytterligare under året, vilket borgar för hög tillväxt i hyresvärdet
Jacob Karlsson, VD och koncernchef, K-Fast Holding AB
Vår plan är att utöka vår närvaro i Norden och Danmark och vi är extra glada över möjligheten att växa i Köpenhamnsregionen. Pederstrup i Ballerup är ett intressant och attraktivt område med närhet till samhällsservice, kultur och rekreationsområden. Det här blir ett bra komplement till vårt befintliga bestånd och våra pågående byggnationer i regionen,
Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter
Vi önskar Kaj ett snabbt tillfrisknande och Stefan lycka till i sin nya roll
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Jag ser fram emot att välkomna Johan Hammarqvist till K-Fastigheter. IR är ett angeläget område, K-Fastigheter ska leverera snabb och korrekt information till marknaden och kunna bygga relationer med våra viktigaste intressenter, inklusive att ge feedback till oss i bolagsledningen. Johan tillför dessutom värdefull erfarenhet inom hållbarhetsfältet och kommer att bidra till att driva utvecklingen av denna agenda och våra investerarrelationer framåt
Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB
Huset innehåller lägenheter, samt tre lokaler och parkeringsgarage med 42 p-platser. Adressen är Östergatan 29/Vallgatan 28–30, i ett område där K-Fastigheter äger flera hyreshus
Martin Johannesson, chef för K-Fastigheters affärsområde Förvaltning
Koncernens totalresultat ökade med 122%
Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB
Vi ser fram emot att driva arbetet med detaljplanen för Husensjö tillsammans med säljaren och få vara med att utveckla detta område som har ett bra läge med närhet till natur, kommunikationer och till Helsingborgs planerade nya sjukhus
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
”Vi är glada att bli ägare till ett välskött bestånd med både hyreslägenheter och förskolor i Parkstaden, ett attraktivt läge med närhet till både Centralsjukhuset och Centralstationen
Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter
Fastigheten har ett mycket bra läge i centrala Hässleholm och vi ser möjlighet att utveckla ett nytt koncept, kallat K-Kommersiellt. Fastigheten i Hässleholm är ett pilotprojekt för kommersiella hyresgäster som vill ha flexibel kontorsmiljö.
Jacob Karlsson VD för K-Fast Holding AB
I december 2010 startade vi K-Fastigheter med åtta lägenheterna i böckerna, att från två nästan tomma fickor få kliva in i börsens finrum på bara elva år känns fantastiskt.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vi är mycket glada över att kunna genomföra denna affär som innebär att vi bygger våra första hyresrätter i Höör. Utvecklingen av området görs i nära samarbete med Mjöbäcks Entreprenad med det gemensamma målet att bygga hållbara hus och erbjuda boende i olika upplåtelseformer. Vi ser en stor efterfrågan på nyproducerade yteffektiva hyresrätter i Höör, vilket känns bra,
Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter
Det känns bra att i och med denna affär ta nästa steg i vårt samarbete med Kilenkrysset AB. Vi fortsätter att växa ytterligare i mälardalsregionen enligt vår plan och kan etablera oss på ett bra läge i en trevlig stad.
Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter
Förvärvet av GH Sydgolv passar bra in i vår strategi att bli en mer komplett partner till kunder som beställer stommar, montage och relaterade tjänster.
Kaj Grönvall, VD för K-Prefab AB.
Med den här affären utökar vi K-Fastigheter i Mälardalsregionen, helt i linje med vår tillväxtstrategi. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att vara en del av Årbys utveckling tillsammans med Eskilstuna kommun och övriga bostadsutvecklare
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
Läget på Alderholmen med närheten till både centrum och vattnet är fantastiskt och vi ser fram emot att få tillföra stadsdelen nya attraktiva hyresrätter
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
Resultattillväxt om 125 procent tack vare starkare länkar i hela kedjan
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vi har höga krav på kvalitet, hållbarhet i alla led och leveranstider och det känns bra att vi nu har avtal som uppfyller dessa
Kaj Grönvall, VD för K-Prefab
Med detta förvärv etablerar K-Fastigheter sig i de östra delarna av Stockholmsregionen, där vi ser en stark efterfrågan på välplanerade hyresbostäder med hög kvalitet
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
K-Fastigheter har köpt 19 av stadsradhusen, vilka kommer att erbjudas som hyresrätter med teknisk standard i linje med våra koncepthus
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
Detta är en byggrätt med mycket bra läge i centrala Hässleholm och med lagakraft-vunnen detaljplan
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
Fortsatt hög tillväxttakt i koncernen. Samtliga affärsområden dansar i takt, vilket genererat resultattillväxt om 82 procent
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
I en kommun där K-Fastigheter har en stark position möjliggör vi genom detta förvärv för ännu fler attraktiva hyreslägenheter i ett område med stort serviceutbud, goda kommunikationer samt närhet till både skola och natur
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
Vi vill etablera oss i bra tillväxtlägen och med denna affär etablerar vi K-Fastigheter i nya orter
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.
Vi har köpt en fastighet i ett av Helsingborgs mest attraktiva lägen och i en kommun där K-Fastigheter har en stark position
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Jag är glad över att Martin tar över i rollen som affärsområdeschef, hans breda erfarenhet från branschen blir ett starkt stöd i genomförandet av vår tillväxtstrategi.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Tillsammans med våra partners i detta projekt ska vi utveckla tomten och detaljplanen till ett bostadsområde med blandad bebyggelse
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vi har anlitat PVS i många av våra projekt och vet att det är engagerade ägare och medarbetare i bolaget
Eric Johansson, affärsområdeschef för K-Fastigheter Bygg
Förvärvet av Finja Prefab är en del i strategin att säkra infrastrukturen för kommande expansion samt att äga hela produktionsprocessen från idé till inflyttat Hem
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Det ska bli jättekul att få in en stabil hyresgäst som Byggmax och därmed även fortsätta vår utveckling av T4-området
Åsa Fredin, affärsområdeschef Projektutveckling på K-Fastigheter.
Mjöbäcks är ett otroligt välskött bolag och en bra investering för K-Fastigheter
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Utökningen medför att vi kan tillverka fler närproducerade produkter som ingår i vårt bostadskoncept Hållbara Hem, vilket bland annat innebär att vi levererar en komplett betongstomme till bostadshus
Kaj Grönvall, VD Finja Prefab AB
Med detta samarbete får K-Fastigheter tillgång till många och attraktiva byggrätter i ett för oss viktigt tillväxtområde. Kilenkrysset är en stor markägare och kan tillföra vårt gemensamma bolag mark i områden som K-Fastigheter bedömer lämpliga för byggnation av lägenheter i våra tre koncepthus
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Köpet av denna prefabfabrik stärker K-Fastigheters produktionskapacitet i Mälardalen, ett för oss prioriterat tillväxtområde, och en av Sveriges mest byggintensiva regioner
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vid utgången av året uppgick vår totala portfölj av lägenheter under förvaltning, i produktion, i projektportföljen samt genomförda, men ej tillträdda förvärv, till 7 496 stycken, en ökning med 90 procent sedan motsvarande period föregående år.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Fastigheterna finns i två attraktiva områden i Malmö, där vi ser goda möjligheter att bidra med bra boende som passar respektive plats
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Finja Prefab är en viktig del i K-Fastigheters fortsatta tillväxtresa och vår strategi att bygga kostnadseffektiva egenutvecklade koncepthus i Sverige och Danmark
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vi kommer omgående påbörja arbetet med ta fram en detaljplan som tillvaratar de kvaliteter som finns med det havsnära läget, med korta avstånd till såväl centrum som en mängd motionsaktiviteter
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vi ser fram emot att kunna utveckla denna centralt placerade tomt, där vi huvudsakligen planerar att bygga våra egenutvecklade Punkthus
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB