Citat

”Vi är glada att bli ägare till ett välskött bestånd med både hyreslägenheter och förskolor i Parkstaden, ett attraktivt läge med närhet till både Centralsjukhuset och Centralstationen
Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter
Fastigheten har ett mycket bra läge i centrala Hässleholm och vi ser möjlighet att utveckla ett nytt koncept, kallat K-Kommersiellt. Fastigheten i Hässleholm är ett pilotprojekt för kommersiella hyresgäster som vill ha flexibel kontorsmiljö.
Jacob Karlsson VD för K-Fast Holding AB
I december 2010 startade vi K-Fastigheter med åtta lägenheterna i böckerna, att från två nästan tomma fickor få kliva in i börsens finrum på bara elva år känns fantastiskt.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vi är mycket glada över att kunna genomföra denna affär som innebär att vi bygger våra första hyresrätter i Höör. Utvecklingen av området görs i nära samarbete med Mjöbäcks Entreprenad med det gemensamma målet att bygga hållbara hus och erbjuda boende i olika upplåtelseformer. Vi ser en stor efterfrågan på nyproducerade yteffektiva hyresrätter i Höör, vilket känns bra,
Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter
Det känns bra att i och med denna affär ta nästa steg i vårt samarbete med Kilenkrysset AB. Vi fortsätter att växa ytterligare i mälardalsregionen enligt vår plan och kan etablera oss på ett bra läge i en trevlig stad.
Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter
Förvärvet av GH Sydgolv passar bra in i vår strategi att bli en mer komplett partner till kunder som beställer stommar, montage och relaterade tjänster.
Kaj Grönvall, VD för K-Prefab AB.
Med den här affären utökar vi K-Fastigheter i Mälardalsregionen, helt i linje med vår tillväxtstrategi. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att vara en del av Årbys utveckling tillsammans med Eskilstuna kommun och övriga bostadsutvecklare
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
Läget på Alderholmen med närheten till både centrum och vattnet är fantastiskt och vi ser fram emot att få tillföra stadsdelen nya attraktiva hyresrätter
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
Resultattillväxt om 125 procent tack vare starkare länkar i hela kedjan
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vi har höga krav på kvalitet, hållbarhet i alla led och leveranstider och det känns bra att vi nu har avtal som uppfyller dessa
Kaj Grönvall, VD för K-Prefab
Med detta förvärv etablerar K-Fastigheter sig i de östra delarna av Stockholmsregionen, där vi ser en stark efterfrågan på välplanerade hyresbostäder med hög kvalitet
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
K-Fastigheter har köpt 19 av stadsradhusen, vilka kommer att erbjudas som hyresrätter med teknisk standard i linje med våra koncepthus
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
Detta är en byggrätt med mycket bra läge i centrala Hässleholm och med lagakraft-vunnen detaljplan
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
Fortsatt hög tillväxttakt i koncernen. Samtliga affärsområden dansar i takt, vilket genererat resultattillväxt om 82 procent
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
I en kommun där K-Fastigheter har en stark position möjliggör vi genom detta förvärv för ännu fler attraktiva hyreslägenheter i ett område med stort serviceutbud, goda kommunikationer samt närhet till både skola och natur
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter
Vi vill etablera oss i bra tillväxtlägen och med denna affär etablerar vi K-Fastigheter i nya orter
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.
Vi har köpt en fastighet i ett av Helsingborgs mest attraktiva lägen och i en kommun där K-Fastigheter har en stark position
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Jag är glad över att Martin tar över i rollen som affärsområdeschef, hans breda erfarenhet från branschen blir ett starkt stöd i genomförandet av vår tillväxtstrategi.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Tillsammans med våra partners i detta projekt ska vi utveckla tomten och detaljplanen till ett bostadsområde med blandad bebyggelse
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vi har anlitat PVS i många av våra projekt och vet att det är engagerade ägare och medarbetare i bolaget
Eric Johansson, affärsområdeschef för K-Fastigheter Bygg
Förvärvet av Finja Prefab är en del i strategin att säkra infrastrukturen för kommande expansion samt att äga hela produktionsprocessen från idé till inflyttat Hem
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Det ska bli jättekul att få in en stabil hyresgäst som Byggmax och därmed även fortsätta vår utveckling av T4-området
Åsa Fredin, affärsområdeschef Projektutveckling på K-Fastigheter.
Mjöbäcks är ett otroligt välskött bolag och en bra investering för K-Fastigheter
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Utökningen medför att vi kan tillverka fler närproducerade produkter som ingår i vårt bostadskoncept Hållbara Hem, vilket bland annat innebär att vi levererar en komplett betongstomme till bostadshus
Kaj Grönvall, VD Finja Prefab AB
Med detta samarbete får K-Fastigheter tillgång till många och attraktiva byggrätter i ett för oss viktigt tillväxtområde. Kilenkrysset är en stor markägare och kan tillföra vårt gemensamma bolag mark i områden som K-Fastigheter bedömer lämpliga för byggnation av lägenheter i våra tre koncepthus
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Köpet av denna prefabfabrik stärker K-Fastigheters produktionskapacitet i Mälardalen, ett för oss prioriterat tillväxtområde, och en av Sveriges mest byggintensiva regioner
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vid utgången av året uppgick vår totala portfölj av lägenheter under förvaltning, i produktion, i projektportföljen samt genomförda, men ej tillträdda förvärv, till 7 496 stycken, en ökning med 90 procent sedan motsvarande period föregående år.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Fastigheterna finns i två attraktiva områden i Malmö, där vi ser goda möjligheter att bidra med bra boende som passar respektive plats
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Finja Prefab är en viktig del i K-Fastigheters fortsatta tillväxtresa och vår strategi att bygga kostnadseffektiva egenutvecklade koncepthus i Sverige och Danmark
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vi kommer omgående påbörja arbetet med ta fram en detaljplan som tillvaratar de kvaliteter som finns med det havsnära läget, med korta avstånd till såväl centrum som en mängd motionsaktiviteter
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vi ser fram emot att kunna utveckla denna centralt placerade tomt, där vi huvudsakligen planerar att bygga våra egenutvecklade Punkthus
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Jag är glad över att vi kunnat förvärva ännu en bra byggrätt i Västerås. På tomten planerar vi nu att bygga omkring 125 lägenheter enligt vårt Lamellhuskoncept med start i fjärde kvartalet 2021.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Förvärvet av Finja Prefab är en viktig del i K-Fastigheters fortsatta tillväxtresa och vår strategi att bygga kostnadseffektiva egenutvecklade koncepthus i Sverige och Danmark.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Sammanfattningsvis har vi precis som under tidigare perioder haft ett högt tempo med mycket aktivitet.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
K-Fastigheter har under 2020 etablerat verksamhet i fyra kommuner ett geografiskt samlat område sydväst om Köpenhamn.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Båda husen har nyligen renoverats, och har låg energiförbrukning till följd av nya tak, fasader och fönster.
Niklas Larsson, chef för K-Fastigheters affärsområde Förvaltning
Tomten som K-Fastigheter kommer att bygga på är en nyckelfastighet i området, med närhet till service, natur, skolor, handel och kommunikationer.
Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling
Med dagens avtal får K-Fastigheter en tydlig närvaro i Västerås och Mälardalen, en region som är en viktig del i vår fortsatta tillväxt.
Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter
K-Fastigheter planerar att bygga 140–150 bostäder i våra Låg- och Punkthus
Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling
Med dagens avtal får K-Fastigheter möjlighet att bygga samtliga av koncernens tre koncepthus med bruttoareal (BTA) om totalt cirka 55 000 kvadratmeter.
Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling
Andra kvartalet 2020 är K-Fastigheters resultatmässigt starkaste kvartal hittills. Antalet byggstartade HEM under första halvåret 2020 motsvarar 102 procent av antalet som vi byggstartade under helåret 2019.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vi ser att vi kan hjälpa till och då är det självklart för oss att göra det
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Förvärvet är i linje med vår strategi att växa i Västsverige och det kompletterar vårt befintliga bestånd i Surte, också det i Ale kommun
Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter
Detta är vår andra transaktion i Danmark, denna gång i Høje-Taastrup cirka 20 kilometer väster om Köpenhamn
Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter
Husen har adressen Maltgatan 17-19 och blir ett bra komplement till vårt befintliga fastighetsbestånd med 500 lägenheter, varav 144 i pågående produktion, i Hässleholm
Niklas Larsson, chef för K-Fastigheters affärsområde Förvaltning
I slutet av april meddelade vi våra planer på att bygga fyra punkthus med totalt 88 lägenheter i stadsdelen Strömsbro och med det dagens avtal om ytterligare 60 lägenheter i näraliggande Sätra får vi ett bra fastighetsbestånd i Gävle.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Jag är stolt och glad över att vi lyckades så bra med vår börsnotering att Affärsvärlden för första gången delade ut sina två pris för miljardbolag till samma bolag
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Våra första affärer ska ses som ett första block i ett större strategiskt samarbete
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Det är mycket glädjande att vi nu kommer igång med projektet Sävenäs 131:13, det hittills enskilt största för K-Fastigheter.
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB
Vi planerar att omgående börja arbeta med bygglovshandlingar och räknar preliminärt med 48 bostäder.
Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling