K-Fastigheter säkrar leveranser av cement

Report this content

K-Fastigheter har tecknat avtal med leverantörer av cement för koncernens beräknade totala produktionsvolym under 2022. Avtalen innebär att såväl koncernens eget bostadsbyggande som leveranser till kunder kan ske enligt plan.

K-Prefab AB, ett dotterbolag till K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”), har ingått avtal med cementleverantörer som garanterar K-Prefab tillgång till cement för sin planerade produktionsvolym under 2022.

”Cementa är K-Prefabs huvudleverantör av cement, en nödvändig produkt till våra betongstommar som ingår i bostadshus och andra byggnader med lång livslängd. Till följd av den osäkerhet som råder kring Cementas verksamhet i Slite har vi sett över möjligheterna att anlita kompletterande leverantörer. Vi har höga krav på kvalitet, hållbarhet i alla led och leveranstider och det känns bra att vi nu har avtal som uppfyller dessa. Avtalen säkrar vår planerade produktion under kommande verksamhetsår med möjlighet till förlängning”, säger Kaj Grönvall, VD för K-Prefab.

K-Prefab är en rikstäckande aktör inom prefabricerade betongelement och en rikstäckande stomentreprenör med brett produktutbud. Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen och levererar betongstommar till K-Fastigheter och andra ledande bygg- och fastighetsbolag i Sverige.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kaj Grönvall, verkställande direktör, K-Prefab AB e-post: kaj.gronvall@kprefab.se, telefon: 0702 667 179
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900


K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 305 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 8,0 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 280 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

K-Fastigheter har tecknat avtal med leverantörer av cement för koncernens beräknade totala produktionsvolym under 2022.
Twittra det här

Citat

Vi har höga krav på kvalitet, hållbarhet i alla led och leveranstider och det känns bra att vi nu har avtal som uppfyller dessa
Kaj Grönvall, VD för K-Prefab