K-Fastigheter och Innovation Properties utvecklar fastigheter i Hemmesta Centrum

Report this content

K-Fastigheter och Innovation Properties har förvärvat fastigheter i Hemmesta Centrum, strax utanför Stockholm. Detaljplan för området är under framtagande och transaktionen är villkorad av att planen vinner laga kraft.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) och Innovation Properties har ingått avtal med K.A. Lindgren Förvaltnings Aktiebolag om förvärv av fastigheterna Hemmesta 11:67, 11:328 och 11:369 i Värmdö kommun. K-Fastigheter bedömer i en tidig volymstudie att kunna bygga upp till 150 lägenheter i koncernens egenutvecklade koncepthus.

”Vi är glada över att kunna göra ännu ett förvärv tillsammans med vår samarbetspartner Innovation Properties. Med detta förvärv etablerar K-Fastigheter sig i de östra delarna av Stockholmsregionen, där vi ser en stark efterfrågan på välplanerade hyresbostäder med hög kvalitet”, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter.

”Förvärvet ligger i linje med vår strategi att förvärva byggrätter för byggnation av attraktiva hyresrätter för förvaltning. Vi tar nu steget vidare i vårt fina samarbete med K-Fastigheter i ytterligare en spännande affär,” säger Kristian Wahlberg, Innovation Properties.

Parterna är hälftenägare i projektet, vars underliggande totala fastighetsvärde uppgår till ca 53 mkr. Förväntad bruttoarea (BTA) byggrätt ovan mark uppgår till minimum 10 000 kvadratmeter.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och fastigheterna tillträds vid lagakraftvunnen detaljplan.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, e-post: magnus.persson@k-fastigheter.se, telefon: 010 209 61 39
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900


K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 280 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 7,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 278 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

K-Fastigheter och Innovation Properties har förvärvat fastigheter i Hemmesta Centrum, strax utanför Stockholm, planerar att bygga upp till 150 hyresrätter.
Twittra det här

Citat

Med detta förvärv etablerar K-Fastigheter sig i de östra delarna av Stockholmsregionen, där vi ser en stark efterfrågan på välplanerade hyresbostäder med hög kvalitet
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter