K-Fastigheter i samarbete för att utveckla fastighet i Haninge

Report this content

K-Fastigheter och två samarbetsparter, Innovation Properties och Borohus, har bildat ett bolag för att gemensamt utveckla fastigheten Ramsdalen 3:1 i Haninge kommun. Det nybildade bolaget kommer att utveckla en detaljplan för byggrätter.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”), Innovation Properties och Borohus har bildat ett gemensamägt bolag med syfte att utveckla fastigheten Haninge Ramsdalen 3:1 i Haninge kommun. Tomtarealen uppgår till drygt 72 000 kvadratmeter och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 9 mkr.

”Fastigheten ligger fint i Källtorp mellan Vendelsö och Vendelsömalm, vid ett befintligt villa- och skogsområde. Tillsammans med våra partners i detta projekt ska vi utveckla tomten och detaljplanen till ett bostadsområde med blandad bebyggelse”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

”Vi är stolta över att kunna bygga vidare på vårt redan starka samarbete mellan K-Fastigheter och verksamheten inom Mjöbäcks och Borohus”, kommenterar Göran Nergården, ordförande i Borohus AB.

”Vi ser fram emot startskottet på ett fint och givande samarbete med K-Fastigheter, ett bolag med samma värderingar som vi, vilket bådar gott för framtiden”, kommenterar Kristian Wahlberg, ordförande i Innovation Properties.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 280 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 7,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 278 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

K-Fastigheter och två samarbetsparter, Innovation Properties och Borohus, har bildat ett bolag för att gemensamt utveckla fastigheten Ramsdalen 3:1 i Haninge kommun.
Twittra det här

Citat

Tillsammans med våra partners i detta projekt ska vi utveckla tomten och detaljplanen till ett bostadsområde med blandad bebyggelse
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB