K-Fastigheter samarbetar med Kilenkrysset för byggnation av hyresrätter i Mälardalsregionen

Report this content

K-Fast Holding AB inleder samarbete med bygg- och fastighetskoncernen Kilenkrysset i syfte att utveckla fler hyresrätter i Mälardalsregionen.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) startar ett gemensamägt bolag med Kilenkrysset AB (”Kilenkrysset”) för att verka i Mälardalsregionen och uppföra K-Fastigheters koncepthus för långsiktig förvaltning på de bostadsbyggrätter som utvecklas av Kilenkrysset. Det nya bolaget kommer att verka under namnet K-Fast Kilen AB och K-Fastigheter äger 51 procent av aktiekapitalet.

”Med detta samarbete får K-Fastigheter tillgång till många och attraktiva byggrätter i ett för oss viktigt tillväxtområde. Kilenkrysset är en stor markägare och kan tillföra vårt gemensamma bolag mark i områden som K-Fastigheter bedömer lämpliga för byggnation av lägenheter i våra tre koncepthus”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

”Kilenkrysset med sin geografiska närhet och med sitt breda nätverk kommer dessutom att bistå K-Fastigheter i upphandling av infrastruktur- och markentreprenader hänförliga till den kommande bostadsproduktionen. Vi kommer att bygga och förvalta våra hus enligt samma höga krav som vi ställer på alla våra projekt”, fortsätter Jacob Karlsson.

”Kilenkrysset är en privatägd bygg- och fastighetskoncern bildad år 1990 och med säte i Strängnäs. Vi är en av Sveriges största markägare och har affärsidén att bygga, förvalta, långsiktigt äga och utveckla områden för lager och logistik, kontor, bostäder och samhällsnytta. Det finns stor potential i att samarbeta med K-Fastigheter, vi har till stor del liknande affärsfilosofi”, säger Kilenkryssets koncernchef och grundare Jan Persson.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 240 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 6,9 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 265 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på www.k-fastigheter.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

K-Fastigheter startar ett gemensamägt bolag med Kilenkrysset AB för att verka i Mälardalsregionen och uppföra K-Fastigheters koncepthus för långsiktig förvaltning på de bostadsbyggrätter som utvecklas av Kilenkrysset.
Twittra det här

Citat

Med detta samarbete får K-Fastigheter tillgång till många och attraktiva byggrätter i ett för oss viktigt tillväxtområde. Kilenkrysset är en stor markägare och kan tillföra vårt gemensamma bolag mark i områden som K-Fastigheter bedömer lämpliga för byggnation av lägenheter i våra tre koncepthus
Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB