K-Fastigheter ökar sin prefab-kapacitet

Report this content

K-Fastigheters affärsområde Prefab ser en växande efterfrågan i västra Sverige och ökar sin produktionskapacitet genom att investera i ny formutrustning samt en ny förberedningshall för snickeri och armeringsverkstad i fabriken i Bollebygd.

Affärsområdet Prefab är verksamt under varumärket Finja Prefab och är en komplett stomentreprenör som sedan den 1 januari 2021 ingår i K-Fastigheter. Verksamheten noterar en ökande efterfrågan i Västra Götaland och har därför beslutat att utöka sitt samarbete med Skanska Grundläggning i Bollebygd.

”Från april månad utökar vi vår kapacitet samt vårt erbjudande från Bollebygds-fabriken. Med denna satsning slår vi också ett slag för miljön. Utökningen medför att vi kan tillverka fler närproducerade produkter som ingår i vårt bostadskoncept Hållbara Hem, vilket bland annat innebär att vi levererar en komplett betongstomme till bostadshus”, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab AB.

Finja Prefab är en rikstäckande aktör inom prefabricerade betongelement för bostäder, kontor, industri och lantbruk. Bolaget har sju produktionsanläggningar i Sverige, sysselsätter omkring 550 anställda och omsättningen uppgår till ca 1 miljard på årsbasis.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kaj Grönvall, VD Finja Prefab AB e-post: kaj.gronvall@finjaprefab.se, telefon: 0702 667 179
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900  

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 240 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 6,9 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 265 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

K-Fastigheter ökar sin produktionskapacitet genom att investera i ny formutrustning samt en ny förberedningshall för snickeri och armeringsverkstad i prefab-fabriken i Bollebygd.
Twittra det här

Citat

Utökningen medför att vi kan tillverka fler närproducerade produkter som ingår i vårt bostadskoncept Hållbara Hem, vilket bland annat innebär att vi levererar en komplett betongstomme till bostadshus
Kaj Grönvall, VD Finja Prefab AB